Share this page:

To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation

 • 21 Sep 2016
 • Københavns Universitet, København

To dygtige og ambitiøse kolleger til forskerstøtteopgaver i SCIENCE Forskning og Innovation.

Vi har susende travlt og vil gerne yde en endnu bedre indsats. Derfor søger vi to dygtige kolleger med relevant erfaring efter endt kandidatuddannelse til forskerstøtteopgaver ved SCIENCE Forskning og Innovation, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Tiltrædelse den 1. november 2016.

Arbejdsopgaver

Du vil blive en del af teamet for forskerstøtte, hvis kerneopgave er support af forskernes hjemtag af eksterne forskningsmidler til forsknings- og innovationsprojekter. Konkret omfatter arbejdet:

 • Rådgivning om og identificering af fundingmuligheder til fakultetets forskere. Opgaven indebærer planlægning og afholdelse af oplæg på større informationsarrangementer, men ikke mindst individuel rådgivning af den enkelte forsker og forskergruppe. De største ansøgningsrunder forberedes ideelt i god tid, med udvikling af guidelines og kursusmateriale samt afholdelse af kurser.
 • Sparring og feedback på forskernes ansøgningsudkast. Forventningen er, at du enten allerede er eller hurtigt kan blive specialist ift. et antal virkemidler, dvs. i ansøgningsregler, -skema og -evalueringskriterier, så du kan supportere forskeren eller forskergruppen i hele ansøgningsprocessen.
 • Procesunderstøttelse af forskere ifm større ansøgninger samt praktisk assistance. Udover at give feedback på forskernes ansøgningsudkast, vil du også være ressourcepersonen, der hjælper med at navigere i fondenes forskellige ansøgningssystemer. Det kan fx være at tjekke de administrative online-skemaer forud for indsendelse eller indhente administrative informationer fra partnere til ansøgninger.
 • Kontraktforhandlingsassistance til forskerne, f.eks. ifm EU-bevillinger. Kontoret gennemfører selvstændige kontraktforhandlinger for en del bevillinger. Med afsæt i din opgaveportefølje vil du arbejde med f.eks. Marie Skłodowska-Curie Action – Individual Fellowships, hvor du sammen med institutternes ledelse og administration vil bistå forskeren i kontraktforhandlingsfasen.
 • Forberedelse og vedligeholdelse af dataanalyser. I afdelingen monitorerer og arbejder vi kontinuerligt med vore ydelser. Som del af dette arbejde skal det rette datagrundlag etableres og analyseres. Med afsæt i din ansvarsportefølje vil du blive ansvarlig for dele af vores dataanalyser.

Der lægges vægt på fælles ansvar for den samlede opgaveportefølje i afdelingen, og du vil afhængig af dine kompetencer også få lejlighed til at varetage en række andre opgaver, udover de konkrete opgaver, der knytter sig til den enkelte stilling.

Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job i et uformelt og engageret team, hvor du får et unikt indblik i forskning og finansiering. SCIENCE Forskning og Innovation, som er en af 12 administrative afdelinger i SCIENCE Fakultetssekretariat, har et udviklingsorienteret og godt socialt miljø præget af en uhøjtidelig omgangstone.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du:

 • har en akademisk baggrund på minimum kandidatniveau, og har en solid erfaring med eller indsigt i offentlige og/eller private forskningsfonde, og en ægte interesse for forskning og administration,
 • har erfaring med universitetsadministration eller fra en lignende politisk styret organisation eller større virksomhed,
 • kan indgå i- og trives i teams, har gode samarbejdsevner, men samtidigt kan arbejde selvstændigt, er initiativrig og kvalitetsbevidst,
 • er i stand til selvstændigt at vurdere og prioritere, at opsøge og byde ind på indkomne opgaver,
 • er imødekommende, serviceorienteret og fleksibel, og god til at motivere
 • har særdeles stærke formidlingsevner, skriftligt og mundligt på såvel engelsk som dansk, arbejdssproget er overvejende engelsk.
 • er dygtig til at kommunikere, og har erfaring med formidling af emner med fagligt indhold, 1-til-1 og til større forsamlinger
 • hurtigt kan sætte dig ind i komplekse (IT-)systemer og ordninger, budgetkrav o.l., og er vant til at arbejde med tal og i regneark,
 • trives med et til tider hektisk og varieret job med mange forskellige deadlines.

Om os

Ud over at hjælpe fakultetets forskere med at skaffe eksterne midler til forskningsprojekter og til infrastruktur, yder SCIENCE Forskning og Innovation sekretariatsbistand og ledelsesbetjening til blandt andre prodekanen for forskning, fakultetets forskningsudvalg og den øvrige ledelse på forskningspolitiske og forskningsstrategiske områder. Vi understøtter desuden i mindre grad kontrakt- og projektadministration på bevilgede projekter, og endelig har vi en række dokumentations-, ledelsesinformations- og kommunikationsopgaver. Kontoret varetager herudover administrationen af 1150 ph.d.-studerende og faciliterer studenterinnovation og entreprenørskab via arbejdet med Københavns Universitets to Innovation Hub’s på SCIENCE.

Vi arbejder i mindre teams omkring målrettede opgaver og virkemidler i et tæt samarbejde med kolleger på institutterne, på de øvrige fakulteter og centralt på KU. SCIENCE og KU har et vedvarende fokus på at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler og på at arbejde mere strategisk og langsigtet med fundingindsatsen. I den forbindelse er der fokus på at styrke den professionelle støtte og sparring, der tilbydes vore forskere. Vi har flere ideer til, hvordan vi kan støtte og udvikle indsatsen, og vi håber, du har lyst til at være med i denne proces.

Ansøgning m.v.

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse mv. via KU's jobportal Jobportalen - klik på ’Søg stillingen’ nederst i opslaget.

Ansøgningsfrist er onsdag den 21. september 2016. Samtaler afholdes den 23. september, samt den 26. og 27. september 2016.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk

Søg stillingen her...

Læs hele opslaget på KU's web...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software