Share this page:

Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU

 • 18 Sep 2016
 • DTU, Lyngby Campus

DTU søger 2 medarbejdere til systematiske analyser af forskningens samarbejdsmønstre, output, tilgængelighed og impact. Stillingerne hører til Kontoret for Bibliometri & Data Management, der indgår i Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling.

Den ene stilling har primær fokus på DTU’s forskningsaktiviteter og -resultater, mens den anden har primær fokus på Open Science aspekter af Danmarks samlede forskning. Begge stillinger baserer sig i høj grad på bibliometriske data og kvantitative metoder med udstrakt anvendelse af IT. Begge stiller store krav såvel til analytisk præcision og integritet som evnen til at hæve sig over detaljer og formidle essensen af komplekse sammenhænge.

Stillingerne rummer endvidere væsentlige elementer af:

 • Drift - i form af faste analyser og processer, styret af et årshjul
 • Dialog med rekvirenterne – f.eks. DTU’s ledelse eller Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 • Formidling – i form af veldesignet tekst, grafik og præsentationer
 • Sekretariatsbetjening - i form af udarbejdelse af referater, notater mv.
 • Udvikling - i form af videreudvikling af koncepter, metoder og systemer
 • Teamarbejde - i form af tæt samarbejde med kolleger i kontoret og udenfor
 • Tidspres – i form af ufravigelige deadlines koblet med uforudsete opgaver.

Analyser af DTU’s forskningsaktiviteter og -resultater

Typiske opgaver:

 • Forskningsanalyser til DTU’s direktion, bestyrelse, institutter og administration
 • Kvantitative analyser af forskningsperformance, benchmarking og samarbejde
 • Analyser af universitetet som helhed såvel som af institutter, forskningsgrupper og individuelle forskere
 • Ledelsesinformation på ad hoc basis samt en række tilbagevendende årlige analyser
 • Udvikling af nye research intelligence-services og strategiske målepunkter
 • Indberetning til samt overvågning, analyse og formidling af internationale universitetsranglister.

Analyser af Open Science aspekter af dansk forskning

Typiske opgaver:

 • Bistand til drift og videreudvikling af Den Danske Forskningsdatabase og Open Access Indikator mv. – herunder løbende dialog med opdragsgiver, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt IT-udviklere og –driftsteam.
 • Deltagelse i design af brugergrænseflader og brugervendt kommunikation, herunder dokumentation og support
 • Rådgivning vedr. Open Science og den nationale og internationale udvikling på området, særligt vedr. identifikatorer, indikatorer mv.
 • Forberedelse, afholdelse og afrapportering af status- og styregruppemøder

Din faglige profil

Vi forventer at du har en relevant akademisk baggrund, erfaring med kvantitative analyser og indsigt i det danske universitetslandskab og den teknisk-videnskabelige forsknings vilkår og publiceringsmønstre.

Dine kompetencer

Som person

 • er du analytisk anlagt og har flair for tal
 • er du god til at sammenfatte og formidle i tekst og grafik
 • kan du tænke nyt i forhold til videreudvikling af koncepter, metoder og systemer
 • arbejder du struktureret og målrettet, og kan levere under tidspres
 • har du en god dialog med dine opdragsgivere og samarbejdspartnere
 • er dine engelskkundskaber på højt niveau (mundtligt som skriftligt)
 • er du en god teamspiller

Vi tilbyder

Et spændende og udfordrende job, hvor du vil arbejde med centrale aspekter af DTU’s og Danmarks forskning. Du får gode muligheder for faglig udvikling og sparring. Omgangstonen er uformel, og vi sætter pris på høj energi og et godt humør. Vi arbejder tillige i en organisation, hvor der udvises respekt for den enkelte medarbejder og lægges vægt på alles trivsel.

Kontoret for Bibliometri & Data Management er DTU’s fokuspunkt for forskningsanalyser, forskningsdata og Open Science og består pt. af 8 medarbejdere. Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling rummer i alt 7 kontorer og 140 medarbejdere med fokus på innovation, forretningsudvikling og entreprenørskab, forskningsbaseret rådgivning til offentlig og privat sektor, juridisk rådgivning og aftaleindgåelse, stakeholder management og videnskabelig informationsforsyning og -håndtering.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til akademikere i staten (AC) eller anden relevant overenskomst.

Arbejdstiden er fuld tid (37 t/uge).

Arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest d. 18. september 2016.

Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og relevante eksamensbeviser. Du er velkommen til at målrette din ansøgning mod den ene af de to stillinger eller mod dem begge.

Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, kan du henvende dig til kontorchef Mogens Sandfær (mosa@dtu.dk - tlf.: 20 40 20 74) eller specialkonsulent Christina Steensboe (chste@dtu.dk – tlf. 45 25 73 64). Du kan læse mere om DTU på www.dtu.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU's hovedadresse er i Lyngby ca. 10 kilometer nord for København. Hertil kommer DTU Ballerup Campus og DTU Risø Campus i Roskilde, samt en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.300 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.

Se dette stillingsopslag på DTU's web...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software