Share this page:

Forskningskonsulent på IT-Universitetet

  • 15 Aug 2016
  • København, Denmark
Brænder du for at yde kvalificeret Post-Award arbejde til forskere, der har hjemtaget forskningsbevillinger fra offentlige og private danske fonde og især fra EU, samt at være med til at udvikle forskningsadministrationen på ITU? Så er du måske vores nye kollega. 
Med reference til ITU’s teamleder og i samarbejde med dygtige kolleger får du ansvaret for at administrere danske og EU-bevillinger for vores forskere. Vores bevillinger spreder sig over en bred vifte i det danske fondslandskab, FP7 og H2020 programmerne. Vi har både individuelle, partner- og koordinatorprojekter og er godt i gang med at tiltrække yderligere bevillinger.
 
Dine opgaver vil komme til at bestå i:
• Administration af projekter fra kontraktindgåelse til projektet kan lukkes
• Kontakt og løbende opfølgningsmøder med projektleder (PI)
• Budgettering og kontering af løn og driftsudgifter
• Løbende afstemning, controlling og kvartalsmæssig budgetopfølgning i samarbejde med ITU’s økonomiafdeling
• Klargøring af revisionsmateriale
• Afrapportering og regnskabsaflæggelse
• Rådgive og løse ad hoc opgaver i forbindelse med projekterne
• Deltage aktivt i den interne videndeling og udvikling i og af ITU Research Support Team og ITU’s funding proces. 
 
Dine kvalifikationer
Du har opnået erfaring med administration af projekter med dansk finansiering, EU-projekter via det 7. rammeprogram eller tidligere, og er også godt i gang med at lære Horizon2020 at kende. Derudover er det en fordel, hvis du har arbejdet strategisk med ekstern forskningsfinansiering.
 
Vi forventer, at du har regnskabsmæssig erfaring og gerne kendskab til bogføring og økonomistyring på universiteterne. Derudover, at du har gode kommunikations- og formidlingsevner på såvel dansk som engelsk, samt en veludviklet evne til at omsætte regler og vejledninger til aktiv handling.
 
Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation i forandring. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines.
Vi tager for givet, at it er et dagligt arbejdsredskab for dig, og at du er vant til at arbejde i Excel samt et eller flere økonomisystemer.
 
Hvem er vi
Research Support Team består af 8 medarbejdere, 1 studentermedhjælper og 1 teamleder. Teamet har ansvar for den samlede administration af ITU forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.
 
Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollegasparring.
Research Support Team er en del af Research & Learning Unit på ITU, som arbejder med forskningsfinansiering og undervisningsaktiviteter for ITU.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Ansættelse sker enten som AC fuldmægtig eller som HK medarbejder, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg.
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt.
 
ITU tilbyder gode muligheder for videreuddannelse og personlig udvikling.
 
Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. oktober 2016.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte teamleder Henrik Engell-Hedager, 72185032, enge@itu.dk, når han kommer tilbage fra ferie den 25 juli 2016.
 
Ansøgningsprocedure 
Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger. 
 
Ansøgningsfristen er den 15. august, kl. 12:00.  
 
Samtaler forventes afholdt i uge 33 og uge 34. IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringsforløb. 

Se det fulde opslag her.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software