Share this page:

Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser

  • 11 Aug 2016
  • København, Denmark

Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser

Vi søger en super dygtig administrativ fighter med kendskab til EU's strukturfond, som vil være med til at løse fremtidens sundhedsudfordringer i den tværgående organisation Copenhagen Health Innovation (CHI).

CHI er et partnerskab mellem CBS, DTU, Københavns Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Vi er en ny organisation, som har til formål at styrke udvikling af innovative sundhedsløsninger, innovationskompetencer samt stimulere iværksætterånd blandt talentfulde studerende, forskere og sundhedsprofessionelle. CHI vil facilitere udviklingen af unikke tværfaglige uddannelser og kurser i sundhedsinnovation og bidrage til nye sundhedsløsninger til gavn for patienter og borgere. Vi vil arbejde for at skabe gode relationer og fælles projekter mellem universiteternes og institutionernes undervisere, forskere, studerende og relevante virksomheder og organisationer.

Om stillingen
CHI søger en erfaren projektkonsulent, der kan administrere en Socialfondsansøgning og som besidder stærke kompetencer inden for projektledelse og projektadministration kombineret solid politisk tæft. Som projektkonsulent vil du bl.a. skulle varetage økonomi, administration, rapportering og projektledelse på tværs af partnerorganisationerne.

Som projektkonsulent bliver du ansvarlig for drive projektet 'Innovative sundhedsløsninger for bedre sundhed og vækst'. Sammen med et hold af fem nyansatte innovationskonsulenter hos partnerne, skal du sikre stabil fremdrift i følgende tværgående aktiviteter:

1. Opkvalificering af undervisere inden for entreprenørskab og sundhedsinnovation som skal sikre, at underviserne i højere grad understøtter og styrker innovations- og iværksætterkapaciteten hos de studerende.

2. Implementering af samfundsrelevante sundhedsudfordringer fra region og kommune i eksisterende uddannelser hos vidensinstitutionerne med fokus på innovation og entreprenørskab. Aktiviteten skal sikrer, at de studerende stifter bekendtskab med konkrete sundhedsudfordringer og derigennem opnår kompetencer og et blik for at fostre nye virksomheder, der bidrager til sund vækst.

3. Udvikling og understøttelse af de studerendes entreprenante mindset gennem et talentforløb målrettet de mest talentfulde studerende på tværs af vidensinstitutionerne. Aktiviteten skal optimere de talentfulde studerendes mulighed for at udvikle et succesfuldt produkt eller en innovativ serviceydelse i egen virksomhed.

Dine arbejdsopgaver
- Sikre stabil fremdrift i et komplekst Socialfondsprojekt.
- Sikre effektiv administrativ projektledelse gennem hele processen fra planlægning, opstart, afslutning i samarbejde med CHI-sekretariatet samt med de
  involverede partnere.
- Være ansvarlig for økonomistyring og projektrapportering til Erhvervsstyrelsen
- Administrativt understøtte forskere, undervisere, studerende, sundhedsprofessionelle og innovationskonsulenter, som er involveret i projektet
- Udforme ledelsesrapportering for præsentation af projektets resultater til styregruppe og andre interne og eksterne interessenter.

Dine kvalifikationer
Vi søger en person med stærke projektlederegenskaber – gerne med erfaring fra samarbejder med vidensinstitutioner eller i sundheds- og omsorgssektoren. Erfaring med at administrere EU's strukturfondsprojekter eller InterReg-projekter vil være et plus.

Vi forventer, at du har:
- Solid erfaring og kompetencer inden for opstart og drift af lignende uddannelsesprojekter
- Erfaring med selvstændig og minutiøs projektstyring og aktivitetsplanlægning
- Erfaring med projektopfølgning og afrapportering til bevillingsgiver – gerne fra lignende projekter
- Erfaring med at arbejde i og gerne på tværs af politisk styrede organisationer
- Evnen til at balancere selvstændig opgaveløsning af større projekter med daglige ad hoc opgaver.
- Kendskab til og gerne erfaring med at tilrettelægge, facilitere og sikre fremdrift i udviklingsprocesser og initiativer

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret som AC fuldmægtig eller Specialkonsulent. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost.

Som projektkonsulent vil du referere til CHI manager og blive en del af at lille kontor, som ledes af CHI Director. Kontoret består derudover af en projektkonsulent, en kommunikationskonsulent og en studentermedhjælper. Ansættelse vil formelt ske gennem Københavns Universitet, og er foreløbig tidsbegrænset til projektperiodens afslutning 31. august 2019. CHI tilbyder en varieret hverdag med højt tempo i en lille organisation. Sekretariatet er beliggende i Københavns Kommunes Sund Vækst Hus i De Gamles By på Nørre Allé i København.

Yderligere oplysninger
Stillingen er til besættelse senest 1. oktober 2016, men gerne før hvis muligt. Der vil være samtaler den 15. og 16. august og opfølgende samtaler den 18. august.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til CHI Manager Peter Børker Nielsen på pbnielsen@sund.ku.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, dit CV samt dokumentation for uddannelse via Jobportalen (Kilk "Søg stillingen" nederst i opslaget) senest den 11. august 2016.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Se opslaget på KU's hjemmeside her.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software