Share this page:

Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital

 • 20 Jun 2016
 • Aalborg, Denmark
Vi har susende travlt og vil gerne yde en endnu bedre indsats end vi allerede gør. Derfor søger vi 2 erfarne kollegaer, der har lyst til at blive en del af Fundraising og Projektadministration (FUPA) på Aalborg Universitetshospital. Stillingerne er nyoprettede og tidsubegrænsede.
 
Du bliver en del af et lille team, der arbejder meget selvstændigt i forhold til at rådgive og sparre med forskere fra alle personalegrupper. Vi understøtter hele processen med at søge eksterne forskningsmidler og derefter drive projektet. På udvalgte projekter varetager vi således alle administrative arbejdsopgaver fra den første henvendelse fra forskeren til den sidste afrapportering og godkendelse.
 
Arbejdsopgaverne omfatter f.eks.:
 • Identificering af relevante fonde
 • Sparring i forhold til ansøgningsstrategi
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Sparring og feed back på projektbeskrivelser, bilag mv.
 • Kvalitetsgennemsyn af ansøgningsmateriale
 • Løbende afrapporteringer på store projekter (bl.a. vil en del af den ene stilling være dedikeret til afrapportering af deltagelse i et stort Innovationsfondsprojekt. Derudover afrapportering på f.eks. Strukturfondsprojekter og Interregprojekter)
 • Slutafrapporteringer på store projekter inkl. kontakt til revisor
 • Budgetopfølgning på store projekter
 • Ad hoc deltagelse i diverse arbejder med afklaring og udvikling af regionens økonomiske systemer og retningslinjer
 • Udarbejdelse og afholdelse af kurser og informationsmøder
Som vores nye kollega skal du have erfaring inden for fundraising og/eller projektadministration. Kendskab til sundhedsområdet er en yderligere fordel. Du skal være serviceminded og fleksibel, da vi ofte arbejder med korte deadlines. Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde under pres og at du trives med at strukturere din egen hverdag. Til gengæld kan vi tilbyde vide rammer for selv at tilrettelægge arbejdet.
 
I Aalborg Universitetshospitals handleplan for 2016 er der fokus på at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler og arbejde mere strategisk og langsigtet med fundingindsatsen. I den forbindelse ønsker universitetshospitalet at sætte fokus på og styrke den professionelle støtte og sparring, der tilbydes stedets forskere. Vi har flere ideer til, hvordan vi kan støtte og udvikle indsatsen og vi håber, du har lyst til at være med i denne proces.
 
Vi forventer, at du:
 • Har relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau
 • Har flere års erfaring med fundraising og projektadministration – gerne fra en forskningsinstitution og allerhelst fra sundhedsområdet
 • Har lyst til og flair for at sætte dig ind i økonomiske problemstillinger og systemer
 • Har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
 • Har mod på at udvikle f.eks. guidelines og kursusmateriale samt afholde kurser
 • Er i stand til selvstændigt at vurdere, prioritere og byde ind på indkomne opgaver
 • Er serviceminded, imødekommende og fleksibel i forhold til mødetid
 • Har et godt humør og gå –på- mod
FUPA er en del af Forskning, Uddannelse og Innovation og beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen tilbyder forskellige støttefunktioner til sundhedsfaglige forskere og uddannelsesansvarlige fra Aalborg Universitetshospital samt øvrige hospitaler og sektorer i Region Nordjylland og rummer således udover FUPA en juridisk enhed, uddannelsesfunktioner, innovationsaktiviteter, medicinsk bibliotek mv.
 
Forskningens Hus er hjemsted for en række af universitetshospitalets forsknings- uddannelses- og innovationsmiljøer og samler mange forskellige kompetencer fra en bred vifte af faggrupper inden for de sundheds- og naturvidenskabelige områder. Dette skaber et stærkt og dynamisk forsknings- og undervisnings­miljø, hvor husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder. Det afgørende er at bedrive forskning, som er tæt på de kliniske afdelinger og dermed i tråd med Aalborg UH’s forskningsstrategis intention om, at forskningen skal føre til bedre undersøgelse, behandling, pleje og reha­bi­litering af patienter.
 
Medarbejderne i Forskning, Uddannelse og Innovation er således placeret i tæt kontakt med mange forskellige grupper, og du vil få en stor og bred kontaktflade med både husets daglige beboere samt forskere fra andre dele af organisationen. Vi arbejder ligeledes tæt sammen med Fundraising og Projektledelseskontoret på AAU.
 
Løn og ansættelsesvilkår m.v.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forskningsstøttechef Michael Bohnstedt (email: miboh@rn.dk, tlf: 97 66 62 46) eller fuldmægtig Hanne Andersen (email:haan@rn.dk, tlf. 97 66 62 52)

Se mere: http://www.rn.dk/Genveje/Karriere/Ledige-job/job?jid=5990


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software