Share this page:

Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)

 • 25 May 2016
 • Aalborg Universitet, Aalborg

Aalborg Universitets Fundraising & Projektledelseskontor (F&P) søger en AC-fuldmægtig/ Specialkonsulent til en stilling som fundraiser med energiforskning og –innovation som særligt arbejdsområde. Stillingen er på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse 15. august eller snarest herefter. Stillingen er tidsbegrænset til og med 31.12.2018.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en erfaren fundraiser med interesse i energiforskning til Aalborg Universitets Fundraising & Projektledelseskontor (F&P). Du vil indgå i et team, som arbejder med en ny stor, nordjysk satsning på energiområdet ”House Energy”, og blive en del af et team der arbejder fokuseret med energiforskning og -innovation.

Målet med House of Energy er at bidrage til øget erhvervsudvikling i regionen gennem jobskabelse og vækst. House of Energy er således tænkt som fremtidens platform for nordjyske klynge-aktiviteter på energiområdet, hvor samspillet mellem det private erhvervsliv, den kommunale sektor og forskningsmiljøerne skal styrke Nordjyllands identitet som energi-region. House of Energy vil blive målt på sin evne til at give de nordjyske energierhverv et kompetenceløft og øge deres innovationshøjde, tiltrække virksomheder til Region Nordjylland og øge antallet af start-ups og ikke mindst at øge hjemtagning af midler til forskning, udvikling og test/demonstration.

En del af AAU’s aktiviteter i House of Energy er forankret på F&P-kontoret som er et dynamisk kontor, der dels assisterer forskere på Aalborg Universitet med hjemtagning af eksterne forskningsmidler og dels varetager den administrative projektledelse af større projekter primært indenfor EU's rammeprogrammer.

Arbejdsformen er baseret på tværfagligt teamwork og en høj grad af sparring mellem kolleger. Det er dog vigtigt, at den enkelte også evner at arbejde selvstændigt. Vi lægger desuden vægt på et miljø, som både er åbent og uformelt og samtidig professionelt og fagligt. Vi forestiller os, at du er en positiv, engageret og åben person med stærke samarbejdsevner. Du evner desuden at tilegne dig ny viden og omsætte den til praksis i forhold til konkrete arbejdsopgaver.

Primære arbejdsopgaver

 • Rådgivning af forskere i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering
 • Support til strategisk planlægning og koordinering af ansøgninger om støtte til forskning
 • Facilitering og ledelse af ansøgningsprocesser
 • Udarbejdelse af budgetter samt andre administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsprocessen
 • Systematisk indsamling og formidling af informationer om fundingmuligheder fra eksempelvis EU, danske offentlige og private fonde
 • Afholdelse og planlægning af informationsmøder omkring støttemuligheder for forskere med interne og eksterne oplægsholdere

Ønskelige kvalifikationer og egenskaber

 • Erfaring fra lignende stilling med fundraising og projektledelse – gerne fra industrien eller en forskningsinstitution.
 • Erfaring med energiforskning- og innovation
 • Stærkt netværk indenfor energisektoren nationalt og gerne også internationalt med fokus på energiområdet
 • Relevant kandidatuddannelse
 • Erfaring med økonomi og budgetlægning
 • Erfaring med EU's Horizon 2020 program samt det danske forskningsbevillingssystem
 • Stærke kvalifikationer inden for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Solide sprogkundskaber - særligt engelsk, da engelsk er det primære sprog i forhold til mange arbejdsopgaver
 • Du er selvstændig, struktureret, udadvendt, resultatorienteret og serviceminded
 • Du evner at samarbejde bredt, herunder at agere i et politisk miljø
 • Du skal kunne trives med et til tider hektisk og varieret job med mange deadlines

Vi tilbyder

 • Et spændende job i et internationalt miljø
 • En arbejdsform, som er udfordrende og selvstændig
 • Et åbent, uformelt fagmiljø med bred kontaktflade både internt og eksternt
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Vi tilbyder rammer, der muliggør ”det hele liv”. Det vil bl.a. sige fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner. Til gengæld er det også nødvendigt, at du er fleksibel i forhold til perioder med stor arbejdsbelastning.

Fundraising & Projektledelseskontoret er organisatorisk placeret ved AAU Innovation og Forskningsstøtte under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, og giver support til forskere fra alle dele af universitetet. Hovedformålet er, at yde professionel, administrativ støtte og sparring til forskere, som søger eksterne midler samt at understøtte AAU strategien om større hjemtag af præstigefulde eksterne midler til AAU. F&P kontoret ledes af Områdeleder Lone Varn Johannsen i samarbejde med Faglig leder af Fundraising, Lisbeth Munksgaard.

Partnerne i House of Energy er: CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Norddanmarks EU-kontor og Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling (projektejer). Projektet begyndte 01.01.2016 og løber til og med 31.12.2018.

Læs mere om Aalborg Universitets arbejde i House of Energy her, om Fundraising og Projektledelseskontoret på www.funding.aau.dk og om Aalborg Universitet på www.aau.dk.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Esben Ahlmann Hjuler tlf. 9940 7340.

Samtaler forventes afholdt i uge 23.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten med indplacering som AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent. Indplacering sker på baggrund af kompetencer, erfaring og anciennitet med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Såfremt indplacering sker som AC-fuldmægtig ydes rådighedstillæg i stillingen.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Stillingsnummer

824235

Ansøgningsfrist

25/05/2016

Se stillingsopslaget på AaU's websider...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software