Share this page:

Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi

 • 20 May 2016
 • Kgs. Lyngby, København

DTU Kemi søger vi to kolleger, der har lyst til at styrke instituttets innovationsaktiviteter, hjælpe vores forskere med at søge ekstern finansiering og etablere yderligere samarbejde med danske og udenlandske virksomheder.

Support til forskerne

Vores forskere har brug for support, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver, som er forskning, uddannelse og innovation. Supporten består primært af hjælp til fundraising og innovationsaktiviteter, men omfatter også projektadministration af hjemtagne bevillinger.

Der er tale om to ledige stillinger, hvor arbejdsdelingen mellem de to vil afhænge af de konkrete kandidater. Virksomhedssamarbejde er i stigende grad en forudsætning for fondsansøgninger, og vi ønsker derfor, at disse to opgaver indgår i et tæt samspil. Det er dog ikke givet, at begge vores nye kolleger skal arbejde med både fundraising og innovation.

For begge stillingerne gælder, at du bliver en del af vores administrative team på 8 personer. Du vil arbejde tæt sammen med instituttets forskere og vil derudover have en bred kontaktflade til bl.a. de centrale administrative funktioner på DTU, særligt den centrale økonomifunktion, afdelingen for innovation og sektorudvikling samt juridisk afdeling.

De primære arbejdsopgaver for de to stillinger tilsammen vil være at:

 • Holde sig a jour med kommende ansøgningsmuligheder hos danske og europæiske fonde
 • Informere instituttets forskere om ansøgningsrunder og formelle ansøgningskrav og identificere relevante fundingmuligheder for den enkelte forsker
 • Bidrage til udarbejdelsen og kvalitetssikringen af konkurrencedygtige ansøgninger i samarbejde med instituttets forskere
 • Være opsøgende i forhold til relevant virksomhedssamarbejde og deltage i forhandlinger med virksomheder
 • Understøtte forskernes arbejde med innovation og entreprenørskab
 • Være behjælpelig med patentering og bistå ved dannelsen af nye spin-outs og start-ups
 • Være administrativt knudepunkt i forbindelse med udarbejdelsen af større netværksansøgninger, f.eks. til EU
 • Varetage administrative opgaver relateret til bevillingerne, f.eks. ved at koordinere afrapporteringer til danske såvel som europæiske bevillingsgivere samt bidrage til at bevillingsgivernes regler for forsknings- og innovationsmidler overholdes
 • Understøtte den administrative drift af større forskningsgrupper
 • Bistå sektionslederne i overblikket over sektionernes bevillinger og virksomhedssamarbejde

Erfaring med fundraising og god til at samarbejde

Vi forventer, at du har en relevant akademisk videregående uddannelse og gerne erfaring fra et universitetsmiljø, idet det er vigtigt, at du har kendskab til og forståelse for forskernes arbejdsvilkår.

Du er struktureret og kan arbejde initiativrigt og selvstændigt. Du er god til at planlægge og har altid et godt overblik. Vi forventer, at du er opsøgende og serviceminded, god til at kommunikere med forskellige personer på forskellige niveauer og indgår i gode samarbejdsrelationer med dine kollegaer og samarbejdspartnere. Du har gode formuleringsevner og er vant til vidensdeling på såvel dansk som engelsk.

Du trives i samarbejdet med både forskere og administrativt personale, og du er vant til at håndtere og prioritere mange forskellige opgaver på samme tid, har en stor arbejdskapacitet og er god til at bevare roen og overblikket i pressede situationer.

Som fundraiser skal du arbejde med forskningsfinansiering, projektudvikling og projektadministration. Vi lægger vægt på, at du har den fornødne omhyggelighed til at kvalitetssikre de færdige projektansøgninger inklusiv budgetter i forhold til vilkår, regler og politikker. Vi ser desuden gerne, at du har et bredt kendskab til nationale og internationale finansieringskilder. Vi ønsker at styrke vores hjemtag af EU-projekter, og erfaring på dette område vil derfor være en fordel.

Som innovationsmedarbejder skal du arbejde med entreprenørskab og samarbejde med virksomheder. Det omfatter bl.a. patentering og etablering af spin-outs og start-ups. Vi forventer, at du har gode evner til at opbygge og pleje eksterne relationer med danske og udenlandske virksomheder. Har du allerede et godt netværk og kendskab til relevante virksomheder inden for instituttets fagområde, vil det være et yderligere plus.

Hvad tilbyder vi dig

Du vil få et udfordrende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt. Du får stor indflydelse på løsning af egne opgaver og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder samt gode muligheder for at styrke dit nationale og internationale netværk.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, men der må påregnes perioder med spidsbelastning.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din ansøgning senest 20. maj 2016. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrationschef Inge Holkmann Olsen ihol@kemi.dtu.dk, 4525 2013.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen

Læs opslaget på DTU's websider...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software