Share this page:

Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat

 • 06 May 2016
 • København, fra november Odense

Er du interesseret i at være med til at udvikle de bedste rammer for original og excellent forskning i Danmark?

Om stillingen

Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd (DFF) flytter fra København til Odense til november og vi søger i den forbindelse et antal nye medarbejdere til dets sekretariat. DFF har til opgave gennem sine bevillinger at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes frie initiativ. Sekretariatet understøtter dette arbejde administrativt, strategisk og politisk

Det samlede råd består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd, der årligt behandler godt 4.000 ansøgninger og uddeler cirka 900 millioner kroner Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på excellence. Derfor er DFF en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på. I sekretariatet arbejder vi både administrativt og strategisk med at håndtere de mange ansøgninger, sikre effektive og grundige bedømmelser og udvikle virkemidler og initiativer, der sikrer den højeste kvalitet i dansk forskning. Vi står desuden for arbejdet med rådets mange forskningsfaglige rådgivningssager.

Arbejdet er fokuseret på forskningsadministrative opgaver i forbindelse med DFF’s store fondsfunktion og foregår i samarbejde på tværs af personalekategorier.

Stillingen er placeret i Forskningsfinansieringsenheden, som understøtter DFF’s arbejde med forberedelse af opslag og processer, udvikling af rådets virkemidler og ansøgningsbehandling. Desuden varetages her opgaver omkring bl.a. vejledning af ansøgere, administrativ forbehandling af ansøgninger, bedømmelsesprocesser samt kontakt med rådet og internationale bedømmere.

Vi lægger stor vægt på, at opgaver løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde i kontoret og i styrelsen.

Om dig

Du har en relevant akademisk uddannelse og og gerne erfaring på området. Du er dog også velkommen til at søge, hvis du er nyuddannet. Vi forventer, at du:

 • Har interesse for administrativt arbejde i forbindelse med forskningsfinansiering og har mod på et job, hvor du udfordres fagligt og personligt
 • Har nemt ved at håndtere Excel og forskellige former for It-systemer samt har flair for at lære nye funktioner og programmer
 • Har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne, både på dansk og engelsk
 • Har sans for detaljen og samtidig er god til at fastholde et overblik
 • Er omgængelig, energisk og har interesse for fælles udviklingsmuligheder
 • Vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø.

Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med:

 • At styre komplekse processer med snævre deadlines
 • Sekretariatsbetjening af råd, nævn eller udvalg
 • Ansøgningsbehandling
 • Offentlig administration.

Din nye hverdag

Stillingen er i 1. kontor i Styrelsen for Forskning og Innovation -, hvor vi er ca. 40 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi har en uformel omgangsform og et energisk tempo. Du får kontakt til en karakterfuld og altid udfordrende forskningsverden.

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontorchef Grete M. Kladakis på telefonnummer 7231 8300 eller e-mail: gk@fi.dk.

Søg stillingen

Søg stillingen ved denne webside... Din ansøgning m.v, skal være uploadet senest fredag den 6. maj 2016.

Vi forventer at holde samtaler i uge 20.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lignende til at søge stillingen. Uddannelses-og

Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software