Share this page:

Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet

 • 08 May 2016
 • København

EU kontoret under afdelingen Forskning & Innovation på Københavns Universitet søger en jurist til at bistå med Københavns Universitets optagelse og deltagelse i Knowledge & Innovation Communities (KICs).

European Institute of Innovation & Technology under EU har igangsat finansiering af en række KICs, som Københavns Universitet deltager i eller agter at deltage i. KICs er europæiske videns- og innovationsfællesskaber med deltagelse af en lang række private og offentlige partnere. Hovedformålet er at bringe erhvervsliv, forskning og højere uddannelse sammen og skabe den fornødne innovation til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.

Vi forestiller os, at du har

 • god forståelse for selskabsret herunder emner som governance structure og liability
 • indsigt og interesse i forvaltningsret
 • god mundtlig og skriftlig formidlingsevne, herunder engelsk på forhandlingsniveau
 • gennemslagskraft, mod på komplicerede problemstillinger og evnen til at arbejde selvstændigt med til tider stramme deadlines
 • gode interkulturelle kompetencer og mod på at arbejde i et internationalt miljø

Vi ser gerne, at du har

 • forhandlingserfaring
 • erfaring med europæiske forskningssamarbejdsaftaler og –konstruktioner
 • erfaring med privat-offentligt samarbejde
 • praktisk erfaring med og indgående viden om IPR-spørgsmål

De primære opgaver

 • juridisk analysearbejde og forhandlinger vedrørende KICs
 • samarbejde med universitetets fakulteter, institutter og fællesadministration vedrørende KICs
 • forhandling af forskningssamarbejdsaftaler i KIC regi
 • generel juridisk bistand i forbindelse med forskningssamarbejdsaftaler

Vi tilbyder

 • et udfordrende og selvstændigt job placeret i et velfungerende og erfarent team
 • bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdsparter
 • en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Stillingen indebærer en del rejseaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Karl Hansen (4047 5077 / karh@adm.ku.dk) eller Poul Petersen (2875 2810 / pope@adm.ku.dk ), EU Kontoret, Forskning & Innovation, Københavns Universitet. Læs mere om EU kontoret på Københavns Universitet her: http://eu.ku.dk/

Ansøgningsfrist d. 8. maj 2016

Du finder opslaget på http://jobportal.ku.dk/. Ansøgningen bilagt CV samt dokumentation for uddannelse skal sendes elektronisk ved denne blanket...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software