Share this page:

To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat

 • 11 Apr 2016
 • Odense (fra 1. november 2016)

Vil du være med til at udvikle de bedste rammer for original og excellent forskning i Danmark? To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat

Styrelsen for Forskning og Innovation søger to chefkonsulenter til arbejdet med forskningsfinansiering i Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd. Rådet investerer i banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes frie initiativ. Sekretariatet understøtter dette arbejde administrativt, strategisk og politisk. Sekretariatet flytter per 1. november 2016 til Odense centrum.

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd, der årligt vurderer godt 4.000 ansøgninger og investerer ca. 900 mio. kr. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på excellence. Derfor er Det Frie Forskningsråd en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på.

I sekretariatet arbejder vi både administrativt og strategisk med at håndtere de store mængder ansøgninger. Vi sikrer effektive og grundige bedømmelser samt udvikler virkemidler og initiativer, der fremmer den højeste kvalitet i dansk forskning. Vi står desuden for arbejdet med rådets mange forskningsfaglige rådgivningssager.

Om stillingerne

Den ene af stillingerne indebærer personaleledelse af enhedens ca. 18 medarbejdere.

Begge stillinger indeholder fælles faglig ledelse af enhedens medarbejdere, der arbejder med de forskningsadministrative opgaver i sekretariatet. Opgaverne er varierede og indeholder blandt andet:

 • udvikling af rådets virkemidler og processer
 • vejledning af ansøgere
 • forbehandling af ansøgninger
 • gennemførelse af bedømmelsesprocesser
 • opfølgning på rådets uddelinger

Arbejdet foregår med reference til kontorets chef og i tæt samspil med Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd, internationale peers og andre kontorer i Styrelsen for Forskning og Innovation.

Derudover består stillingerne i at indgå i et tæt samarbejde med henholdsvis Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion og Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers. Her skal du sammen med en fuldmægtig sikre, at sekretariatet har en smidig kommunikation med rådets formand og rådsmedlemmerne.

Du deltager i alle rådets møder, får ansvaret for at levere relevante og tilfredsstillende dagsordner og mødemateriale samt varetager de koordinerende opgaver i forbindelse med arbejdet med et af de to råd. I denne funktion er opgaven at koordinere sekretariatets samspil med rådet i sin helhed, at sparre med rådets formand om aktueller opgaver samt selv være producerende. Varetagelse af denne funktion kræver, at du allerede har eller er parat til at opbygge betydelig viden om det pågældende råds forskningsfelt og problemstillinger. Se nærmere om sekretariatets organisering her...

De faglige opgaver varetages i tæt samspil de to stillinger imellem.

Om dig

Du har en relevant naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig uddannelse. Du kan håndtere mange sideløbende processer, er fleksibel og har lyst til at komme helt tæt på forskningsverdenen og de dagsordener, der sættes her. Desuden er du meget samarbejdsorienteret.

Vi søger ansvarsbevidste kolleger, som for den personaleledendes vedkommende tidligere har været personaleleder, og som for begges vedkommende arbejder struktureret og med et højt kvalitetsniveau. Du er resultatorienteret og kan håndtere skiftende arbejdsopgaver og en til tider uforudsigelig hverdag.

Det er en fordel, hvis du:

 • i en årrække har arbejdet som leder i det offentlige forskningssystem eller den private forskningssektor, f.eks. i en forskerstøttefunktion
 • har erfaring fra en politisk ledet organisation
 • har stået for gennemførelse af komplicerede processer

Under alle omstændigheder har du:

 • både blik for detaljen og det samlede billede
 • en god mundtlig og skriftlig fremstillingsevne på dansk og engelsk
 • en positiv og ukompliceret tilgang til arbejdslivet

Din nye hverdag

I sekretariatet har vi en uformel omgangstone og en stærk holdånd. Vi er ca. 40 engagerede medarbejdere og har et tæt samarbejde på tværs af fire funktionsopdelte enheder. Tempoet er energisk, og vi nyder den inspirerende kontakt til en karakterfuld og altid udfordrende forskningsverden.

Sekretariatet udflyttes omkring 1. november 2016 fra styrelsens nuværende adresse i København til Odense centrum. Denne proces vil afføde en del medarbejderes fratrædelse, og derfor skal du være indstillet på mange forandringer i den første tid. Du skal have lyst til at se nye muligheder og udnytte disse til at løfte udfordringerne til gavn for forskere og rådsmedlemmer.

Du ansættes i Uddannelses‐ og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt kontorchef Grete M. Kladakis på telefonnummer 2518 6628 eller mail gk@fi.dk.

Søg stillingen

Klik her eller søg via FI's hjemmeside og upload din ansøgning mv. senest mandag den 11. april 2016.

Vi forventer at holde samtaler i uge 15 og 16.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lignende til at søge stillingen. Uddannelses‐ og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software