Share this page:

Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

 • 14 Apr 2016
 • Aarhus Universitet, Aarhus eller Roskilde

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (AU), søger erfaren fundraiser pr. 1. juni 2016 eller snarest derefter. Arbejdsstedet er enten Aarhus eller Roskilde. Stillingen er varig.

Instituttet har 440 ansatte, heraf 190 forskere, og en høj grad af finansiering fra eksterne bevillingsgivere. Du skal som fundraiser udvikle hjemtaget af eksterne forskningsmidler i et tæt samarbejde med instituttets forskere og ledelse og med Forskningsstøtteenheden på AU, hvis fundraisere især har fokus på ansøgningernes ikke-faglige afsnit, lægmandslæsning, formalia og økonomi.

Du skal have lyst til at arbejde opsøgende og strategisk og gøre dig kendt i et stort og dynamisk institut som en professionel fundraiser og sparringspartner på området. Du skal løbende formidle muligheder for forskningsfinansiering, både bredt i instituttet og ved at matche forskere med relevante ansøgningsmuligheder, samt være opsøgende i forhold til dannelse af netværk og konsortier i forbindelse med større ansøgninger. Du skal tage selvstændigt initiativ til sparring med forskerne og forskningsgrupperne om deres ansøgningsstrategi og målretning af ansøgninger, og du skal koordinere ansøgninger på tværs af instituttet. Det vil også være en væsentlig opgave at give forskerne grundig feedback i skrivefasen. Fokusset for din feedback afhænger af din faglige baggrund, og indsatsområderne for dit arbejde afhænger af din profil og erfaring. Du skal også tage initiativ til at opbygge strukturer for intern faglig sparring på ansøgninger. I instituttets strategi indgår en styrkelse af såvel hjemtaget af midler fra traditionelle finansieringskilder som forskningssamarbejder med virksomheder. Du bliver en vigtig drivkraft i dette strategiske arbejde ved at deltage i og sekretariatsbetjene instituttets Forskningsudvalg og Erhvervsudvalg.

Som instituttets fundraiser vil du indgå i et fagligt netværk med fundraisere på fakultetets øvrige institutter og i Forskningsstøtteenheden. Du vil blive en del af instituttets sekretariat, som består af 21 medarbejdere, der har til opgave at yde den nære, administrative support til instituttet. Instituttet har i alt fire tjenestesteder – Aarhus, Roskilde, Kalø og Silkeborg – og dit primære arbejdssted vil være Aarhus eller Roskilde, men jobbet kræver jævnlige rejser til instituttets øvrige tjenestesteder.

Vores ønsker til dig

 • At du arbejder selvstændigt, er initiativrig og kan tænke strategisk.
 • At du er udadvendt, aktivt opsøgende, god til at skabe relationer og har gennemslagskraft.
 • At du har en akademisk uddannelse, gerne inden for de biologiske fag og gerne med en ph.d.-grad og erfaring fra forskningsverdenen.
 • At du har dokumenteret og solid erfaring med fundraising på forskningsområdet, også gerne med EU og internationale finansieringskilder i øvrigt.
 • At du har erfaring med at identificere relevante projekt-partnerskaber mellem forskere og ikke-akademiske aktører, fx erhvervsvirksomheder.
 • At du besidder ajourført viden om eksterne finansieringsmuligheder.
 • At du har særdeles gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk.

Vi tilbyder

 • Et udfordrende og selvstændigt job i et ambitiøst og inspirerende arbejdsmiljø, hvor stemningen er uformel.
 • Fleksible arbejdsforhold med respekt for balancen mellem familie- og arbejdsliv.
 • Mulighed for at præge stillingen i den retning, hvor du vil kunne skabe succes – inden for et område, som rummer store, endnu uudnyttede muligheder for at hjemtage forskningsmidler.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge, og løn og arbejdsvilkår er i henhold til overensomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 14. april. Indkaldelse til samtaler vil ske mandag d. 18. april, og samtaler afholdes d. 19. og 20. april.

Du kan læse om instituttet på www.bios.au.dk, og du kan kontakte sekretariatsleder Camilla Nissen Toftdal (+45 22209929), institutleder Peter Henriksen, Roskilde (+45 30183149) eller institutleder Hans Brix, Aarhus (+45 28992031) for yderligere information om stillingen.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.04.2016

Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,2 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software