Share this page:

Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS

  • 27 Mar 2016
  • Copenhagen Business School, Copenhagen

Brænder du for at yde kvalificeret post-award service til forskere, der har hjemtaget forskningsbevillinger fra EU? Så er du måske en af de to nye kolleger, vi søger pt. 

Med reference til teamchefen og i samarbejde med dygtige kolleger får du ansvaret for at administrere et antal EU-bevillinger for forskere ved CBS. Vore bevillinger spreder sig over en bred vifte af programmer, som f.eks. ERC, ITN, Individual Fellowships, Collaborative Research Projects, samt Erasmus+. Vi har både koordinator- og partnerprojekter og er godt i gang med H2020 bevillinger.

Dine opgaver vil bestå i:

  • Administration af projekter fra kontraktindgåelse til projektet kan lukkes
  • Kontakt og løbende opfølgningsmøder med projektleder
  • Budgettering og kontering af løn og driftsudgifter
  • Løbende afstemning, controlling og kvartalsmæssig budgetopfølgning
  • Klargøring af revisionsmateriale
  • Afrapportering og regnskabsaflæggelse
  • Rådgive og løse ad hoc opgaver i forbindelse med projekterne
  • Deltage aktivt i den interne videndeling og udvikling i Projektadministrationen

Dine kvalifikationer

Du har opnået erfaring med administration af EU-projekter via det 7. rammeprogram, eller tidligere, og er også godt i gang med at lære Horizon2020 at kende. Derudover er det en fordel, hvis du har kendskab til andre programmer, f.eks. regionalfondsprojekter og Erasmus+.

Vi forventer, at du har solid regnskabsmæssig erfaring og gerne kendskab til bogføring og økonomistyring på universiteterne. Derudover gode kommunikations- og formidlingsevner på såvel dansk som engelsk, samt en veludviklet evne til at omsætte regler og vejledninger til aktiv handling.

Du skal have lyst til at supportere vores forskere og ledelse og være omstillingsparat, da vi lever i en organisation med en del forandringer. Derfor er det en fordel, hvis du trives med at have gang i flere opgaver samtidig med, at du håndterer deadlines.

Vi tager for givet, at IT er et dagligt arbejdsredskab for dig, og at du er vant til at arbejde i excel samt et eller flere økonomi systemer.

Hvem er vi

Projektadministrationen består af 10 medarbejdere, 3 studentermedhjælpere og en teamchef. Teamet har ansvar for den samlede administration af CBS forskernes danske og udenlandske forskningsbevillinger fra bevillingen er modtaget til projektet afrapporteres og lukkes.

Vi vægter det gode kollegaskab højt og gør meget ud af samarbejde og fælles viden udvikling. I dagligdagen sidder vi tæt på hinanden og bruger meget tid på intern kommunikation og kollega sparring.

Projektadministrationen er en del af den samlede økonomifunktion ved CBS, som løser økonomi opgaver for CBS institutter, studier, fællesadministration og ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Ansættelse sker enten som AC fuldmægtig eller som HK, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

CBS tilbyder gode muligheder for videreuddannelse og personlig udvikling.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold er du velkommen til at kontakte teamchef Kirsten Lange, 2875 5662, kl.fa@cbs.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 27. marts 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 14.

Din ansøgning

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer og CV.

Ansøgningsfrist: 27/03/2016

Se opslaget på CBS websider eller søg direkte online...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software