Share this page:

Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi

 • 04 Jan 2016
 • DTU, Kongens Lyngby, København

Institut for Kemi på Danmarks Tekniske Universitet søges en projektkoordinator/fundraiser til at understøtte instituttets hjemtag af eksternfinansiering og til administration af forskningsprojekter, hvor der er fokus på at udvikle og koordinere nye større forskningsprojekter og ansøgninger.

Du vil blive en del af et dynamisk team på to personer, i instituttets ledelsessekretariat, som sammen skal løfte opgaverne og løbende udvikle processerne. Du vil referere til instituttets direktør og teamet vil fungere som et selvledende team i hverdagen. Teamet er en del af instituttets administration på 9 personer.

Administration af forskningsprojekter og rådgivning 
Det er vigtigt for DTU Kemi, at vores videnskabelige medarbejdere kan fokusere på deres undervisnings- og forskningsopgaver. For at sikre dette er det afgørende, at de får kvalificeret støtte i arbejdet med ansøgninger og den efterfølgende projektadministration. Krav og kompleksitet i forskningsbevillinger er støt stigende og kræver en høj faglighed at honorere.

Du vil i dit arbejde have en bred kontaktflade til både instituttets forskere og de centrale administrative funktioner på DTU. Særligt vil der være et tæt samarbejde med den centrale økonomifunktion samt juridisk afdeling.

Instituttet deltager allerede i EU-projekter, og har en klar målsætning om at øge antallet af EU-bevillinger gennem Horizon 2020.

Arbejdsopgaver

 • Holde dig ajour med og orientere faculty om kommende opslag i danske og internationale fonde, herunder EU-programmer
 • Rådgive projektlederne omkring de forskellige bevillingsgivere og de vilkår, der gør sig gældende
 • Hjælpe med at udarbejde og målrette forskningsansøgninger
 • Koordinere og medvirke med udarbejdelsen af større ansøgninger
 • Være opsøgende overfor mulige industrisamarbejder og i forhold til eksterne fonde, både private og offentlige
 • Bidrage til at udarbejde projektbudgetter både ved ansøgninger og ved projektopstart samt sikre, i samarbejde med den centrale økonomifunktion, at den løbende bogføring på projekterne er retvisende
 • Forestå kommunikation med bevilgende instanser mht. forestående opslag, afrapportering, møder mm.
 • Ansvarlig for journalisering af ansøgninger/bevillinger og afslag
 • Ansvarlig for at indsamle data til ledelsesrapporter i samarbejde med institutdirektør og vicedirektør
 • Komme med input til diverse arbejdsgrupper i EU-systemet inden for relevante programmer
 • Løbende evaluering og forbedring af processerne, i tæt dialog med de videnskabelige medarbejdere
 • Håndtere diverse ad hoc opgaver for instituttets ledelse

Akademisk uddannelse og erfaring fra et universitetsmiljø 
Du har en relevant akademisk videregående uddannelse, og gerne erfaring fra et universitetsmiljø. Du har dokumenteret erfaring med danske bevillingsgivere som Innovationsfonden, Det Frie Forskningsråd og private fonde og gerne kendskab til virkemidler og muligheder i Horizon 2020.

Du skal have indsigt i forskning og synes det er spændende at operere i grænseområdet imellem forskere og bevillingsgivere.

Det er vigtigt, at du har kendskab til og forståelse for forskernes arbejdsvilkår, og det forventes at du har konkret erfaring med forskningsfinansiering, projektudvikling og projektadministration. Vi lægger vægt på at du er rutineret i at kvalitetssikre de færdige projektansøgninger inklusiv budgetter i forhold til vilkår, regler og politikker.

Der vil derudover blive lagt vægt på at du:

 • har stærke netværkskompetencer, er opsøgende, kan se muligheder, etablere samarbejdsrelationer og er god til at motivere og drive en proces
 • har gode formuleringsevner og vant til vidensdeling på såvel dansk som engelsk
 • er vant til at håndtere og prioritere mange forskellige opgaver på samme tid, har en stor arbejdskapacitet og kan selvstændigt bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning

Hvad tilbyder vi dig
Et udfordrende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø, med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt. Du vil få stor indflydelse på løsning af egne opgaver og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder i et område hvor der er et stort potentiale for at hjemtage ekstern finansiering. Du vil blive en del af en arbejdsplads med engagerede kollegaer med en uhøjtidelig og åben omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, men der må påregnes perioder med spidsbelastning.

Kontaktoplysninger 
Yderlige informationer kan du få ved henvendelse til specialkonsulent Mette Lange – metla@kemi.dtu.dk
 
Ansøgning 
Vi skal modtage din ansøgning online senest den 4. januar 2016. Åbn linket "ansøg online", udfyld ansøgningsformular samt vedhæft ansøgning og CV. 

Samtaler påbegyndes i uge 2.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Se jobopslaget på DTU's hjemmeside...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software