Share this page:

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering

  • 04 Nov 2015
  • 12:00
  • KADK; Copenhagen

Har du lyst til at være med til at udvikle rammerne for forskningen på KADK, så skolens forskere får de bedst mulige vilkår for at skabe forskningsresultater til gavn for samfund, uddannelser og erhverv? Så er du måske en af forskningsadministrationens nye fuldmægtige.

KADK er midt i en rivende udvikling og er bl.a. ved at lægge sidste hånd på en langsigtet plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som bl.a. medfører en række ambitiøse mål for den eksterne forskningsfinansiering. Så hvis du brænder for ekstern forskningsfinansiering, hvor det både gælder om at sikre en høj kvalitet i vores ansøgninger (pre-award), men også om at styre de eksternt finansierede projekter sikkert efterfølgende (post-award), så er du måske en af vores nye kolleger.

Stillingerne

For begge stillinger gælder, at de primære arbejdsopgaver vil relatere sig til ekstern forskningsfinansiering fra EU, det danske forskningsrådsgivende system samt private fonde, herunder

  • monitorering og formidling af relevante opslag for KADK
  • identificering af nye fundingmuligheder
  • -vejledning, servicering og sparring af institutionens forskere i ansøgningsprocessen
  • kvalitetssikring af ansøgninger
  • projektstyring af større eksternt finansierede projekter

Herudover vil den ene stilling i halvdelen af tiden blive tilknyttet et nyt Initial Training Network, Innochain, der er finansieret af Horizon2020 og som ledes af centerleder, professor Mette Ramsgaard Thomsen. KADK står for at skulle varetage den overordnede projektstyring for Innochains 15 ph.d.-studerende på tværs af 6 europæiske institutioner og 14 virksomheder. Denne del af stillingen vil skulle varetages fra KADK’s Center for IT og Arkitektur (CITA). Læs mere om Innochain på www.innochain.net eller kontakt Mette på Mette.Thomsen@kadk.dk

For begge stillingers vedkommende kan forventes en række øvrige opgaver inden for Forskningsadministrationens samlede opgaveportefølje, så du vil kunne forvente en varieret hverdag med mange forskellige drifts- og udviklingsopgaver, der skal løses i samarbejde med den øvrige administration, skolens forskere og eksterne samarbejdspartnere.

Om dig

Du har en relevant kandidat-/ph.d.-uddannelse samt administrativ erfaring fra en forskningsinstitution, et ministerium eller anden politisk ledet organisation, hvor du primært har arbejdet med forskningsfinansiering fra EU, men også gerne national forskningsfinansiering.

Du lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen samt overholdelse af deadlines. Du er resultatorienteret og talstærk, og har gode analytiske evner og en systematisk, struktureret og proaktiv arbejdsform. Du formulerer dig præcist mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk, og evner at samarbejde og opbygge relationer med både videnskabeligt og administrativt personale. Du har lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for forskningsadministration og evner til at kunne agere i en kompleks organisation.

Vi tilbyder et spændende job, der giver mulighed for at bidrage til udviklingen af KADK’s fagområder, der spænder fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed til videnskabelig forskning i et miljø, der er præget af kreative og engagerede VIPere i tæt kontakt med erhvervet.

Forskningsadministrationen indgår i skolens administration, der bistår skolens ledelse og understøtter skolens kerneopgaver inden for forskning og uddannelse. Forskningsadministrationen løser sine opgaver i tæt samspil med skolens ledelse, forskere og den øvrige administration. Forskningsadministrationen opgaver relaterer sig til ekstern forskningsfinansiering, forskeruddannelse, kvalitetssikring, forskningsformidling, erhvervssamarbejde samt sekretariatsbetjening af KADK’s ledelse, ph.d.-skole og forskningsfora. Forskningsadministrationen er pt. normeret til en chef, fem AC-medarbejdere og to kontorfunktionærer.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. KADK er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillinger”, så den er KADK i hænde senest den 4. november 2015 kl. 12.00. Ansøgningen skal vedlægges CV og dokumentation for uddannelse.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 med tiltrædelse 1. januar 2016.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan findes på www.kadk.dk eller ved henvendelse til forskningsadministrationschef Jacob Kristoffer Hansen, tlf.nr.: 45 4170 1534

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Søg Stillingen...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software