Share this page:

Sektionsleder til Forskning & Analyse

  • 04 Oct 2015
  • Syddansk Universitet, Odense

Syddansk Universitetsbibliotek søger en dynamisk og udadvendt sektionsleder til universitetsbibliotekets Forsknings- og Analysesektion i Odense. Sektionen beskæftiger forskningsbibliotekarer med opgaver inden for forskning, dokumentation og analyse, samt vejledning og undervisning. Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt forskningsbibliotek på SDU.

Forsknings- og Analysesektionen
Sektionens hovedformål er at bidrage til faglig kvalificering af bibliotekets ydelser, gennem applicering af faglige akademiske ekspertiser og kompetencer vha. bibliotekets fagspecialister og forskningsbibliotekarer.

Dernæst skal sektionen fremme forskning gennem forskningssamarbejder samt generelt understøtte samarbejdet med SDU’s forskningsmiljøer vha. bibliotekets fag- og tværfaglige eksperter. Endelig bidrager sektionen til den generelle synlighed og udnyttelse af bibliotekets ressourcer og tjenester i offentligheden.

Forsknings- og Analysesektionens virke er forankret i Syddansk Universitetsbiblioteks strategi, der understøtter SDU’s strategi bl.a. gennem Universitetsbibliotekets særlige indsatsområde Forskningsintegritet, samt via princippet om "At bidrage til at fremme videnskaben og til integriteten af forskningen, ved at understøtte både forbrug og produktion af videnskabelig viden."

Sektionen beskæftiger ca. tyve medarbejdere, hovedsageligt forskningsbibliotekarer, hvis primære opgaver er faglig kvalificering gennem forskning, vejledning og undervisning af universitetsbibliotekets brugere, samt fagreference, dvs. anskaffelse og faglige formidling af informationsmaterialer.

Forskningsaktiviteterne ved Syddansk Universitetsbibliotek har til formål at bidrage til at forbedre bibliotekets ydelser til både forskere og andre biblioteksbrugere ved at fremme og udvikle samarbejde om samlingsbaseret forskning, samt ved at gennemføre og anvende forskning indenfor informations- og biblioteksvidenskabelige emner  og inden for SDUs fagligheder. Aktiviteterne sker i samarbejdet med SDU’s forskningsmiljøer, fx udmøntet gennem systematiske reviews, evidensbaseret forskning, bibliometrisk forskning, anden faglig forskning m.v.


Om stillingen
Sektionslederen skal sammen med sektionens medarbejdere bidrage til faglig kvalificering af bibliotekets ydelser til brugerne, der primært er studerende og ansatte ved SDU. Det er væsentligt, at der skabes et uformelt og afslappet arbejdsmiljø med en humoristisk tone, hvor der er fælles mål og fokus på kvalitet og integritet.

Syddansk Universitetsbibliotek har i alt ni betjeningssteder og et integreret samarbejde med en lang række læringsmiljøer, SDU-enheder og eksterne partnere. Der arbejdes strategisk og udviklingsorienteret, og der må påregnes mødedeltagelse på alle universitetsbibliotekets lokationer, dog primært i Odense.

Du har en relevant uddannelse og erfaring, der matcher sektionens opgaver og formål; helst suppleret af en ph.d.-grad indenfor ét af SDU’s forskningsområder. Vi lægger vægt på, at du brænder for dit eget fag, på relevant forsknings- og ledelseserfaring fra en vidensinstitution, gode samarbejdsevner, samt en inkluderende ledelsesstil med overblik og evnen til at træffe beslutninger.

Som person er du åben, selvstændig og nysgerrig af natur og klar til at påtage dig opgaver inden for: 

  • Daglig personaleledelse af sektionens medarbejdere.
  • Generel undervisning og vejledning af bibliotekets brugere, herunder af forskere og studerende.
  • Fagreference, inklusive materialevalg og formidling inden for et eller flere af bibliotekets fagområder.
  • Forskning og udvikling af bibliotekets services.
  • Andre opgaver afhængig af personlige kvalifikationer og ønsker.

Vi forventer, at du har lyst til at tage aktiv del i hele bibliotekets virksomhed og arbejde på tværs i organisationen. Du skal desuden være fortrolig med IT og have godt kendskab til engelsk.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bibliotekschef Bertil F. Dorch, tlf. 6550 2683. Lær evt. mere om SDU's bibliotek...

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og forhandling efter principperne i Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, nationalitet, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 

Ansøgningen skal senest 4. oktober 2015 sendes elektronisk via linket "Søg stilling online"...
Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software