Share this page:

Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)

 • 07 Oct 2015
 • 12:00
 • IT University, Copenhagen

Har du lyst til at arbejde med forskerstøtte i en dynamisk organisation i stadig udvikling? Brænder du for funding/pre-award-området og har du lyst til at bidrage med at udvikle og sikre høj kvalitet i ansøgninger til både EU, det danske system, samt private fonde og virksomheder? Har du ligeledes interesse for projektstyring af eksternt finansierede forskningsprojekter (post-award) – eller har du interesse for at lære dette område at kende? Så er du måske vores nye kollega.

Vi er:

En afdeling på ITU, som supplerer forskere og undervisere med at levere fremragende uddannelse og forskning. Afdelingen er på 15 medarbejdere fordelt på to teams: Research Support Team og Learning Unit - med opgaver inden for: funding (pre-award), projektstyring af eksternt finansierede forskningsprojekter (post-award), ph.d. -området,  internationale relationer, forskningsregistrering, online biblioteksressourcer, pædagogisk kompetenceudvikling og it-støttet læring. Omgangsformen er uformel, præget af gensidig respekt og et fælles ønske om hele tiden at forbedre processer og trivsel. Vores forskere, studerende og og ph.d.-studerende kommer fra hele verden og meget af den daglige kommunikation er på engelsk.

Til Research Support Team søger vi en forskningskonsulent. I den første tid skal det forventes at hoveddelen af arbejdet består i fundingrelaterede opgaver – og vi søger derfor en kollega med solid erfaring indenfor dette område. Over tid vil op til halvdelen af stillingens opgaver komme til at ligge inden for projektstyringsområdet. Til den del af arbejdet kan iværksættes oplæring/kompetenceudvikling som en del af stillingen efter behov.

I samarbejde med de øvrige kolleger i teamet vil dine arbejdsopgaver omfatte følgende opgaver:

 • Funding (pre-award), herunder:
 • Monitorering og videreformidling af nationale og internationale fundingmuligheder til IT-Universitetets forskere – både ved en-til-en-møder, oplæg, workshops og via wiki/hjemmeside
 • Koordinering af ansøgningsforløb, herunder bl.a. facilitering af reviews, budgetlægning og sparring med ansøgere i forhold til retningslinjer
 • Koordinering af aftaler og leverancer til/fra projektpartnere/konsortier
 • Styring af eksternt finansierede forskningsprojekter (post-award), herunder:
 • Koordinering af aftaler og samarbejdsaftaler med projektpartnere
 • Koordinering af ansættelser på projekter
 • Økonomistyring
 • Planlægning og support ved projektmøder og øvrige projektevents
 • Afrapportering til bevillingsgivere
 • Udvikling af processer og værktøjer, systematisk erfaringsopsamling og videndeling i forbindelse med funding (pre-award) og styring af eksternt finansierede forskningsprojekter (post-award)

Din profil:

 • Relevant akademisk uddannelse
 • Erfaring med at yde support til ansøgninger om eksterne midler, både nationalt og internationalt
 • Erfaring med styring af nationalt og internationalt finansierede forskningsprojekter er en fordel
 • Erfaring med (universitets-) administration og økonomistyring
 • Kendskab til Horizon2020 programmet
 • Proaktiv og selvstændig
 • Løsningsorienteret med mod på forandring og udvikling når behovene ændrer sig
 • Imødekommende og med flair for at kommunikere og samarbejde med mange forskellige mennesker på en multikulturel arbejdsplads
 • Interesse for og evne til at netværke internt og eksternt
 • Udviklingsorienteret og systematisk i forhold til opgaveløsning
 • Gode sprogfærdigheder, både skriftligt og mundtligt på dansk og på engelsk

Vi tilbyder: 

 • En afvekslende hverdag, hvor du i høj grad selv tilrettelægger dit arbejde
 • Et tæt og inspirerende samarbejde med gode kollegaer
 • En bred kontaktflade til samarbejdspartnere fra både erhvervsliv og andre offentlige institutioner
 • Intern sparring og mulighed for efteruddannelse
 • Indblik i spændende it-forskning på højt internationalt niveau

IT-Universitetet har gratis te/kaffe- og frugt-ordning, fri parkeringsplads og cykelkælder, ligger tæt på metro, busstoppesteder og indkøbsmuligheder.

 

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med start d. 1. december 2015 eller snarest derefter. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Aflønning sker i henhold til overenskomst med den relevante, faglige organisation. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt.

Yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe (mago@itu.dk, tlf. 7218 5220) for at høre mere om stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning inklusiv CV samt dokumentation for uddannelse og eventuel relevant erfaring kan indsendes via vores elektroniske ansøgningsportal ved at klikke på linket nedenfor.


Ansøgningsfristen er d. 7. oktober 2015, kl. 12.00.


Samtaler forventes afholdt i uge 42 og 43. IT-Universitetet benytter test i forbindelse med vores rekrutteringer.

Bemærk at du kun kan ansøge om denne stilling via vores ansøgerportal. Ansøgninger sendt til andre adresser end de ovenfor anførte vil ikke blive taget i betragtning.

IT-Universitetet ønsker at afspejle et internationalt miljø og ser mangfoldighed som en ressource. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Read this ad at ITU's website, or apply directly here...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software