Share this page:

AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet

 • 17 Sep 2015
 • Aalborg Universitet

AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet

Har du erfaring med rådgivning af forskere samt forsknings- og innovations ansøgninger i EU og i det danske forskningsbevillingssystem er dette måske en stilling for dig. Vi søger en erfaren fundraiser til Aalborg Universitets Fundraising & Projektledelseskontor (F&P). Det er en fast fuldtidsstilling med forventet opstart 1. november 2015.

Stillingsbeskrivelse

F&P-kontoret er et dynamisk kontor, der dels assisterer forskere på Aalborg Universitet med hjemtagning af eksterne forskningsmidler og dels varetager den administrative projektledelse af større projekter primært indenfor EU's rammeprogrammer. 

Arbejdsformen er baseret på tværfagligt teamwork og en høj grad af sparring mellem kolleger. Det er dog vigtigt, at den enkelte også evner at arbejde selvstændigt. Vi lægger desuden vægt på et miljø, som både er åbent og uformelt og samtidig professionelt og fagligt. Vi forestiller os, at du er en positiv, engageret og åben person med stærke samarbejdsevner. Du evner desuden at tilegne dig ny viden og omsætte den til praksis i forhold til konkrete arbejdsopgaver. 

Primære arbejdsopgaver

 • Rådgivning af forskere samt udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering
 • Udarbejdelse af budgetter samt andre administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsprocessen
 • Systematisk indsamling og formidling af informationer om fundingmuligheder fra eksempelvis EU, danske ministerier og fonde
 • Afholdelse og planlægning af informationsmøder omkring støttemuligheder for forskere med interne og eksterne oplægsholdere
 • Support til strategisk planlægning og koordinering af ansøgninger om støtte til forskning
 • Facilitering og ledelse af ansøgningsprocesser

Kvalifikationer og egenskaber

 • Erfaring fra lignende stilling med fundraising og projektledelse – gerne fra en forskningsinstitution
 • Relevant kandidatuddannelse
 • Erfaring med økonomi og budgetlægning
 • IT færdigheder på solidt brugerniveau
 • Erfaring med EU's rammeprogrammer samt det danske forskningsbevillingssystem
 • Alsidige kvalifikationer inden for mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Gode sprogkundskaber - særligt engelsk, da engelsk er det primære sprog i forhold til mange arbejdsopgaver
 • Du er selvstændig, struktureret, udadvendt, resultatorienteret og serviceminded
 • Du evner at samarbejde bredt, herunder at agere i et politisk miljø
 • Du skal kunne trives med et til tider hektisk og varieret job med mange deadlines

Vi tilbyder

 • Et spændende job i et internationalt miljø
 • En arbejdsform, som er udfordrende og selvstændig
 • Et åbent, uformelt fagmiljø med bred kontaktflade både internt og eksternt
 • En fleksibel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv

Vi tilbyder rammer, der muliggør ”det hele liv”. Det vil bl.a. sige fleksibel arbejdstid, frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner. Til gengæld er det også nødvendigt, at du er fleksibel i forhold til perioder med stor arbejdsbelastning. 

Fundraising & Projektledelseskontoret er organisatorisk placeret ved AAU Innovation og Forskningsstøtte under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, og giver support til forskere fra alle dele af universitetet. Hovedformålet er, at yde professionel, administrativ støtte og sparring til forskere, som søger eksterne midler samt at understøtte AAU strategien om større hjemtag af præstigefulde eksterne midler til AAU. F&P kontoret ledes af Områdeleder Lone Varn Johannsen i samarbejde med Chef for Funding, Lisbeth Munksgaard. 

Se mere om Fundraising og Projektledelseskontoret på www.funding.aau.dk og om Aalborg Universitet på www.aau.dk 


Yderligere oplysninger 

kan fås ved henvendelse til Jane Tymm-Andersen, tlf. 9940 7587 og Lone Grøndahl Dalgaard 9940 3477 

Samtaler forventes afholdt i uge 39.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.


Stillingsnummer

763155

Ansøgningsfrist

17/09/2015

Se jobopslaget på AaU's websider...


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software