Share this page:

Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital

  • 06 Sep 2015
  • Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital

Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitet er et internationalt førende universitet med markante styrkepositioner på forskningsområdet og med stor faglig bredde. 

Aarhus Universitetshospital er et af landets mest forskningsaktive hospitaler. En væsentlig forudsætning for forskningsindsatsen er den enkelte forskers eller forskergruppes hjemtagning af ekstern forskningsfinansiering. 

Den fælles forskningsstøtteenhed for Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital understøtter dette arbejde og betjener tillige hospitalerne i Region Midtjylland. Enheden kanaliserer information om nationale og internationale ansøgningsmuligheder, tilbyder teknisk og strategisk sparring samt medvirker til at kvalitetssikre forskningsansøgninger. Enheden arbejder også med strategiske/politiske opgaver og yder ledelsesbetjening. Endelig hjælper enheden med administration af komplekse bevillinger (primært EU).

Der søges en funktionschef til denne enhed med ansvar for at drive og videreudvikle enheden og dens 26 medarbejdere. Lederen refererer til vicedirektøren for Forskning og Eksterne Relationer og indgår i et ledelsesteam med vicedirektøren og 3 andre funktionschefer. Lederen får gode muligheder for at sætte sit præg på Forskningsstøtteenhedens kerneydelser i samarbejde med brugerne. Funktionschefen støttes af en teamleder, som på nuværende tidspunkt har personale- og budgetansvaret på ansøgningsområdet.

Ansvarsområde:

  • Organisering og udvikling af servicen til alle brugere
  • Identifikation og opdyrkning af nye ansøgningskilder 
  • Personaleledelse af medarbejdere i Forskningsstøtteenheden og dertil hørende    budgetansvar
  • Faglig sparring med fagligt specialiserede teams
  • Forskningsstatistik, databasebaserede tjenester og bibliometrimålinger
  • Kommunikation, information og synliggørelse af enheden
  • Ledelsesbetjening og -sparring


Kompetenceprofil:

Kandidaten skal have et stærkt, strategisk udsyn, være en professionel og visionær leder og have visioner for, hvorledes AU/AUH gennem et strategisk, internationalt udsyn og engagement kan styrke sin eksterne forskningsfinansiering

Kandidaten skal kunne navigere i samspillet mellem Aarhus Universitet og Sundhedsvæsenet om forskning og kendskab hertil vil være en fordel.

Kandidaten skal have et solidt kendskab til forsknings- og innovationsprogrammer og forskningspolitik på nationalt og europæisk niveau

Der lægges vægt på erfaring med personaleledelse, personlig gennemslagskraft og stærke, organisatoriske kompetencer

En ledelsesstil som er baseret på teambuilding, tillid og uddelegering af ansvar 

Kandidaten har en relevant uddannelse/erfaring og dokumenterede resultater fra tilsvarende arbejde på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Behersker engelsk på internationalt forhandlingsniveau i skrift og tale

Vi tilbyder

Der er tale om en delt ansættelse mellem AU Forskning og Eksterne Relationer på Aarhus Universitet (70%) og Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitetshospital (30%).

Stillingen vil have forskellig organisatorisk indplacering på de to institutioner og forskellige titler. Forhandling af et eventuelt supplerende kvalifikationstillæg sker med den relevante faglige organisation.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til vicedirektør John Westensee tlf.: 5137 1183, jwe@au.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 14. september 2015.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.09.2015 


Se dette opslag på AU's websider...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software