Share this page:

Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

  • 02 Feb 2015
  • Copenhagen

Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet ønsker at fastholde og udbygge den administrative støtte til fakultetets forskere og undervisere i forbindelse med ekstern finansiering af forskningsprojekter og samarbejdsprojekter med erhvervslivet. Vi søger derfor en engageret og dygtig kollega til en stilling som specialkonsulent med ansættelse den 1. april 2015. Flere oplysninger og ansøgningsformular...


University of Southern Denmark, Odense: The Faculty of Engineering wishes to maintain and expand the administrative support to our researchers and educators in connection with research projects and cooperation with the industry. Hence, we look for a committed and qualified colleague to a position as special advisor as of 1 April 2015. Read the full ad and apply on-line here...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software