Share this page:

Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte

  • 20 May 2015
  • Copenhagen

Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte

Vi søger en visionær og målrettet sektionsleder for forskerstøtteenheden. Der er tale om en nyoprettet stilling, og personen vi søger, har indsigt i og erfaring med forskningsfinansiering og ledelsesbetjening i en universitetssammenhæng. Stillingen som leder for Sektion for Forskerstøtte er til besættelse snarest muligt.

Med oprettelse af stillingen ønsker SUND at understøtte fakultetets indsats for at bistå forskningsmiljøerne i at opnå endnu flere eksterne forskningsmidler og bistå fakultetsledelsen i sager som vedrører internationalisering, infrastruktur, ledelsesinformation mm.

Som leder skal du stå i spidsen for arbejdet med at videreudvikle, koordinere og implementere vores forskerstøtteaktiviteter. Du vil have personaleansvar for en enhed med 8 medarbejdere, som allerede arbejder med forskerstøtte.

Forskerstøtteenheden er en del af afdelingen for Forskning og Innovation, som samler fakultetets administration vedrørende forskerkarriere, forskeruddannelse og forskerstøtte. Vi betjener fakultetsledelsen. I enheden lægger vi vægt på at fungere som en serviceorienteret, effektiv og fagligt kompetent administration. 

Læs hele opslaget og ansøg på KU's jobportal...



Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software