Share this page:

Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent

  • 08 Jun 2015
  • 13:00
  • Copenhagen

Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR)Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent til at assistere med den overordnede udvikling af centerets forskningsaktiviteter.

DRCMR er et stort forskningscenter inden for medicinsk magnetisk resonans billeddannelse og er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk enhed på Amager og Hvidovre Hospital. DRCMR kendetegnes af et meget tværfagligt og internationalt forskningsmiljø med ca. 75 forskere fra ca. 20 forskellige lande og en avanceret forskningsinfrastruktur. Centeret blev i 2014 tildelt Region Hovedstadens pris ”Global Excellence in Health”. Se mere om forskningen i centeret på www.drcmr.dk.

Som forskningskonsulent får du ansvar for at sikre effektiv intern og ekstern kommunikation. Du kommer til at arbejde med strategien for centerets udvikling i forhold til samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Frist for ansøgningen er den 8. juni kl. 13.00. Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen online... Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software