Share this page:

Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden

  • 12 Aug 2015
  • Copenhagen University, Copenhagen

Strategienheden ved det Humanistiske Fakultet søger en ny medarbejder pr. 1.oktober 2015 med ansvar for at understøtte og udvikle fakultetets samarbejde og videnudveksling med omverdenen på tværs af forskning og uddannelse. 

Strategienheden består af 10 medarbejdere, som varetager opgaver indenfor fakultetets strategi- og udviklingsprocesser, med særligt fokus på forskningsstøtte og ekstern finansiering og på fakultetets omverdensrelationer. 

Du kan læse mere om Strategienheden her...

Strategienheden faciliterer bl.a. tværgående udviklingsprojekter for institutter og centre på fakultetet og rådgiver forskere og forskergrupper om fundingstrategi, eksternt samarbejde og impact og innovation.

Vi søger derfor en højt specialiseret medarbejder, der kan være med til organisere og videreudvikle den strategiske og praktiske forskningsstøtte.

Læs hele opslaget og søg stillingen online på KU's Jobportal...Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software