DARMA Home

Impact gruppen

08 Feb 2019 08:22 | Hanne Dahl Mortensen (Administrator)

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for Darma med et løfte om at arbejde med Impact i ansøgninger. Nu er jeg kun glad for at kunne sige at arbejdet med at synliggøre er skudt i gang.

Jane og jeg inviterede Dr David Phipps fra Toronto i Canada på besøg her på SDU den 4. februar, så han kunne hjælpe os i gang. Han holdt et par meget inspirerende oplæg, hvorefter vi delte os i fire grupper.

Dr. David Phipps er leder af et stort netværk på tværs af Canada, som dækker alle aspekter af Impact i ansøgninger. Han er endvidere leder af York forskerstøtte enhed.

Alle grupperne fik emne, som de skal skrive om i relation til Impact på Darma’s hjemmeside. Hvordan de forskellige grupper skal arbejde aftales internt, men planen er, at den færdige hjemmede præsenteres til Darma’s årsmøde den 21. maj 2019.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software