DARMA Home

Adgang til Seans webinar

11 Jun 2021 10:20 | Hanne Dahl Mortensen (Administrator)

Kære alle

Sean har fortalt mig, at det er muligt at genhøre dele af hans præsentation, som han afholdt tirsdag den 8. juni 2021 i forbindelse med DARMA årsmøde. 

Jeg har i denne forbindelse modtaget følgende information fra Mary Mccarthy:

If there are any other members who cannot attend, please ask them to email me directly please.

We will then register them on our online learning platform.

Adressen er: mary.mccarthy@hyperion.ie© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software