DARMA Home

Special Interest Group on Private Foundations

Tovholdere for gruppen er Nicolaj Tofte Brenneche (KU) og Stine Skipper (CBS). Kontaktperson i bestyrelsen er Jakob Dragsdal Sørensen (AU).

Join the discussion forum for the group.

Members of the SIG on Private Foundations


Foreign charities and foundations

Upcoming events

  • 22 Apr 2021
  • 10:00 - 11:50 (UTC+02:00)
  • Online
  Register

  DARMA inviterer til webinar med TrygFonden og Grant Manager

  Fokus for dagens første oplæg vil være TrygFondens nye strategi: Hvilke overvejelser ligger bag strategien, hvordan bliver den udmøntet og hvilken betydning har strategien for forskningen. TrygFonden er en af de helt store spillere i det danske fondslandskab, og fonden har udarbejdet en ny strategi med fokus på fem såkaldte værdiflag. Strategien træder i kraft den 1. januar 2022. Anders Hede, Forskningschef i TrygFonden, præsenterer den nye strategi.

  Dagens andet oplæg vil være en præsentation af Grant Manager, som er et nyudviklet it-system til at administrere og skabe overblik over især pre-award processer i større organisationer. På oplægget vil Dennis Hørmann, partner i Grant Manager ApS, vise, hvordan Grant Manager erstatter de klassiske Excel-ark og sætter fundraising i system på tværs af organisationen.

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter oplægget.

  Tidspunkt: Torsdag d. 22 april 2021, kl. 10.00-11.50.

  Sted: Online via Zoom, link sendes til tilmeldte DARMA-medlemmer inden afholdelsen af arrangementet.

  Tilmelding: Inden 19. april 2021.

  Deltagere: Mødet er gratis at deltage i men forbeholdt for DARMA's medlemmer. Ikke-medlemmer kan først deltage, når deres medlemskab er registreret. Tilmelding kan ske på Bliv Medlem. Medlemmer, hvis kontingentbetaling ikke er registreret, skal skrive til DARMA's kasserer på: kasserer@darma.dk.

  Program

  10.00 – 10.10: Velkommen ved Stine Skipper, CBS

  10.10 – 10.35: Anders Hede, TrygFonden

  10.35 – 11.00: Spørgsmål

  11.00 – 11.10: Kaffepause

  11.10 – 11.30: Dennis Hørmann, Grant Manager

  11.30 – 11.55: Spørgsmål

  11.55 – 12.00: Afrunding


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software