Share this page:

Programledere til Lundbeck (København)

 • 21 Jan 2021 12:02
  Message # 9888377
  DARMA Student (Administrator)

  Lundbeckfonden søger to faglige programledere til udvikling af talentprogrammer og formidling af ny viden om hjernen til fageksperter

  Scientific Programme Director, Open Neuroplatform

  • Lundbeckfonden søger en Scientific Programme Director, der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af en ny webbaseret uddannelsesplatform til formidling af ny viden indenfor klinisk forskning til psykiatere og neurologer i hele verden. Målet er at bidrage til bedre behandlinger af patienter med hjernesygdomme.
  • Din opgave har karakter af både faglig redaktør og projektleder, og du skal i samarbejde med en gruppe af verdens førende neurologer og psykiatere videreudvikle uddannelsesmateriale indenfor neurologi og psykiatri til brug for klinisk praktiserende læger.
  • Vi forventer, at du har en forskningsmæssig baggrund og klinisk erfaring med neurologiske eller psykiatriske sygdomme samt erfaring med formidling af lægefagligt stof. Du arbejder selvkørende og struktureret og er en dygtig kommunikator på engelsk.
  • Lundbeckfonden samarbejder med Zeuthen Storm om rekrutteringsprocessen, og du kan få yderligere information hos senior researcher Jacob Skadhauge (jacob@zeuthenstorm.com), der løbende interviewer til stillingen. Ansøgning og cv sendes til application@zeuthenstorm.com senest den 12. februar 2021.

  Scientific Programme Director, Talent-programmer

  • Lundbeckfonden søger en programansvarlig for fondens talentprogrammer, der retter sig mod forskere indenfor sundhedsforskning med særlig vægt på hjerneforskere. Programmerne omfatter forskningsstøtte til talenter på alle niveauer fra yngre forskningstalenter til etablerede forskere.
  • Din opgave bliver at sikre en rettidig, struktureret og retfærdig behandling af ansøgninger og opfølgning på projekter og programmer. Du skal også indgå i dialog med bevillingsmodtagere og institutioner vedrørende talentudvikling indenfor dansk sundhedsforskning med særligt fokus på neuro-området i Danmark.
  • Vi forventer, at du har forskningserfaring indenfor neuroscience og erfaring med fagbedømmelser. Du brænder for talentagendaen og har indsigt i Danmarks videnskabelige forskningsmiljø og i videnskabelige institutioner i andre lande. Som person arbejder du struktureret og er en god holdspiller, der trives som del af et team.
  • Hvis du har behov for yderligere information om stillingen, kan du læse rollebeskrivelsen på Lundbeckfondens hjemmeside www.lundbeckfonden.com/om/jobs eller kontakte Jan Egebjerg, der er SVP Grants & Prizes på je@lundbeckfonden.com
  • Er du interesseret i stillingen, skal du sende dit CV samt kort motivationsbrev til recruitment@lundbeckfonden.com inden 12. februar 2021.

  Læs mere og søg via https://www.lundbeckfonden.com/scientific-programme-director-talent-programs/ og https://www.lundbeckfonden.com/scientific-programme-director-neuroplatform/


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software