Share this page:

Projektøkonom til KU (København)

 • 10 Jan 2021 12:01
  Message # 9813472
  DARMA Student (Administrator)

  Erfaren regnskabskyndig projektøkonom søges til styring af EU-projekter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har et årligt budget på ca. 500 mio.kr.  Omkring 1/3 af budgettet består af bevillinger fra offentlige og private danske fonde samt fra EU. Du vil få ansvaret for økonomistyringen af vores EU-projekter på tværs af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) i tæt samarbejde med bevillingshaverne på vores institutter og evt. samarbejdspartnere. Vi har ca. 30 fortløbende EU-projekter store som små – nogle af projekterne er partnerprojekter.

  Dine opgaver består primært i  

  • oprettelse af det enkelte projekt i Navision
  • løbende styring af projektudgifter og –indtægter
  • re-budgettering af projektet efter aftale med bevillingshaver
  • indhentning og håndtering af timesedler
  • udarbejdelse af regnskab og upload i EU’s projektportal
  • kontakt til revision og EU’s kontrolinstanser
  • udtræk af projektets bilag fra Navision og RejsUd og kontrol af, at den krævede dokumentation for afholdte udgifter er til stede
  • udsendelse af månedlig økonomioverblik til projektets bevillingshaver
  • journalisering af al projektdokumentation
  • erindre bevillingshaver om deadlines for faglige rapporteringer af projektet

  Din profil

  Vi søger en kollega, som har flere års erfaring med at levere kompetent økonomistyring af EU-projekter, og som er garant for aflæggelse af korrekte projektregnskaber, som lever op til EU’s forordninger. Det er vigtigt for os, at vores videnskabelige kollegaer oplever en høj grad af service fra os i administrationen. De skal kunne stole 100% på, at du har styr på projektets budget og finansielle afrapportering og de krav, som stilles hertil, og at du uopfordret hjælper bevillingshaveren med håndtering af eventuelle administrative udfordringer, som lurer i horisonten. Kendskab til LDV, Navision og EU’s projektportal er en fordel men ikke et krav.

  Derudover forventer vi, at du

  • har en relevant regnskabsmæssig uddannelse og har regnskabsmæssig tyngde
  • er engageret, ansvarsfuld og struktureret med gode samarbejdsevner
  • er god til at holde overblik også i pressede situationer samtidig med, at du har styr på detaljerne
  • både formår at arbejde selvstændigt og være holdspiller i forhold til projektets samarbejdspartnere og kollegaerne i økonomiafdelingen.
  • taler og skriver flydende engelsk

  Du bliver placeret i fakultetets centrale økonomifunktion med reference til økonomichefen og bliver en del af et velfungerende team, som arbejder med eksterne bevillinger og gerne sparrer med dig.

  Vi tilbyder:

  • Et spændende og afvekslende job med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
  • Et godt arbejdsklima med rare kollegaer, en afslappet tone og fokus på en god worklife-balance
  • Mange kontaktflader på tværs af SAMF og resten af KU

  Løn- og ansættelsesvilkår:

  Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og cirkulære om

  overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af erfaringer og kvalifikationer. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer. 

  Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og vi har flekstid.

  Arbejdsstedet er Øster Farimagsgade 5 på det gamle kommunehospital i indre by. 

  Ansøgning:

  Send din ansøgning elektronisk vedlagt CV og evt. relevant dokumentation via Jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget). Ansøgningsfristen er den 12. januar 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes den 15. januar 2021. 2. runde afholdes den 22. januar, hvor dine

  færdigheder testes med en opgave. Tiltrædelse snarest eller senest den 1. marts 2021.

  Ønskes yderligere oplysninger om stilling, så kontakt EV-koordinator Ulla Boss Henrichsen på tlf. 35 32 47 78. Du kan læse mere om fakultetet på www.samf.ku.dk.

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

  Læs mere og søg via Erfaren regnskabskyndig projektøkonom søges til styring af EU-projekter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software