Share this page:

Fundraiser til AAU (Aalborg/København)

 • 22 Dec 2020 11:10
  Message # 9445550
  DARMA Student (Administrator)

  Fundraiser til Institut for Planlægning på Aalborg Universitet

  Ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet søger vi en engageret og serviceminded fundraiser med stærke kompetencer inden for pre-award forskningsstøtte. Stillingen er en fast fuldtidsstilling til besættelse 1. marts 2021 eller snarest derefter. Arbejdspladsen kan enten være på campus i Aalborg eller København og uanset skal der påregnes ugentlige arbejdsdage på det andet campus.

  Stillingsbeskrivelse

  Som fundraiser på Institut for Planlægning får du en central rolle med pre-award rådgivning og understøttelse af instituttets forskere med henblik på hjemtagning af eksterne midler. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med både ledelse, forskere og administrative kolleger på instituttet og med det centrale forskningsstøttekontor F&P Fundraising & Project management.

  Du bliver ansvarlig for at implementere Aalborg Universitets nye strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte på Institut for Planlægning. Du vil blive ansvarlig for at opbygge nye processer omkring instituttets fundraising og blive en drivende kraft i at systematisere instituttets forskningsansøgninger. Herunder sikre, at der etableres samarbejde mellem forskere og F&P, når projektansøgninger understøttes af dem. Ved øvrige projektansøgninger skal du understøtte den enkelte ansøgning.

  Arbejdsopgaverne vil blandt andet omfatte:

  • Instituttets first-point-of-contact for både interne og eksterne partnere vedrørende fundraising
  • Etablere overblik og rapportering over instituttets forskningsansøgninger
  • Udarbejde forskningsstrategiske analyser og oplæg til ledelsens strategiske prioritering
  • Udvikle og forestå implementering af forskningsstrategiske tiltag
  • Etablere og drive et fundingnetværk på tværs af instituttets forskningsgrupper
  • Sikre forskernes kompetenceudvikling og vejlede inden for afsøgning og ansøgning af fundingmuligheder
  • Tæt samarbejde med forskningsgrupper for at sikre forskningsunderstøttelsen tilpasses forskningsstrategier
  • Agere sparringspartner for forskerne i ansøgningsprocessen og give feedback på forskningsansøgninger
  • Overblik over instituttets forskningskompetencer til sagsbehandling af relevante hørringer, prisindstillinger og eliteforskerprogrammer
  • Supportere ved budgetlægning på udvalgte projekter
  • Overlevere til projektteamet, når projekter realiseres

  Det er vigtigt med en fleksibel forståelse af og tilgang til opgaveporteføljen, som løbende skal tilpasses instituttets behov og strategi.

  Dine kvalifikationer:

  • Erfaring med fundraising i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  • Interesse for strategi, analyse og tilsvarende forskningsunderstøttende opgaver.
  • Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraising potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
  • Gode analytiske evner, en struktureret tilgang til dit arbejde og er i stand til at løse opgaver med kort frist
  • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
  • Arbejder selvstændigt, er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines.
  • Trives i en stilling med en bred kontaktflade i en stor organisation
  • Har et godt netværk inden for forsknings- og fundingmiljøer
  • Positiv og tillidsvækkende personlighed, som er god til at etablere værdiskabende arbejdsrelationer
  • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

  HVEM ER VI?

  Institut for Planlægning arbejder med samfundsudvikling i bred forstand ud fra et fokus på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er kendetegnet ved nyskabende og uafhængig forskningsbaseret viden som grundlag for undervisning og beslutningstagning omkring nuværende og fremtidige udfordringer relateret til bæredygtighed. Vores forskning og undervisning spænder bredt inden for bæredygtig design, omstilling, forbrug og produktion samt miljøvurdering, energiplanlægning, arealanvendelse, livscyklusvurderinger og havmiljø – alt sammen forankret i en problembaseret tilgang til ingeniørvidenskabelige uddannelser i en unik kombination mellem samfundsforståelse og teknologi.

  Du bliver en del at instituttets sekretariat med reference til sekretariatslederen og med faglig reference til projektteamkoordinatoren. Sekretariatet består af en bred gruppe af teknisk administrativt personale, som alle arbejder med supportopgaver til understøttelse af instituttets kerneaktiviteter; forskning, uddannelser og vidensamarbejde.

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektteamkoordinator Berit Hvidberg Christensen på telefon: +45 99 40 73 61 eller via e-mail: christensen@plan.aau.dk og sekretariatsleder Lena Haugsted Laursen på telefon: +45 99 40 37 63 eller via e-mail: lena@plan.aau.dk.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

  Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

  Arbejdssted

  Aalborg/København

  Ansøgningsfrist

  31/01/2021

  Stillings ID

  1136731

  Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.

  Læs mere og søg via Fundraiser til Institut for Planlægning på Aalborg Universitet (peoplexs.com)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software