Share this page:

Fuldmægtig til DFF (Odense)

 • 24 Jun 2020 10:01
  Message # 9056500
  DARMA Student (Administrator)

  Fuldmægtig til ledelses- og sekretariatsbetjening søges til sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond

  Har du god forståelse for politiske processer og beslutningsgange? Og vil du motiveres af at arbejde tæt på Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og formandsgruppe? Så har vi brug for dig i sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond.

  Vi skaber fundamentet for fremtiden

  Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

  Om Danmarks Frie Forskningsfond – din nye arbejdsplads

  Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd, der årligt behandler ca. 2.-3.000 ansøgninger og giver forskningsbevillinger for ca. 1 mia. kr. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på videnskabelig kvalitet. Derfor er Danmarks Frie Forskningsfond en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, som vi skal bygge fremtidens samfund på.

  Gennem sine bevillinger har Danmarks Frie Forskningsfond til opgave at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes egne initiativer. Sekretariatet understøtter dette arbejde administrativt, strategisk og politisk samt sikrer effektive og grundige bedømmelser af ansøgninger til DFF.

  Vi er i alt 34 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af vores tre enheder. Vi har et energisk tempo og nyder den inspirerende kontakt til en karakterfuld og altid udfordrende forskningsverden.

  Om stillingen

  Sekretariatet er opdelt i tre funktionsområder, og i området for Forvaltning, Rådgivning, Internationalt Samarbejde og Kommunikation (FRISK) varetager vi en bred vifte af opgaver. Med denne stilling ønsker vi at understøtte såvel betjeningen af Fondens bestyrelse som formandsgruppe. En af DFF’s hovedopgaver er bl.a. at yde forskningsfaglig rådgivning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, forskningsinstitutioner, fonde mv. – et arbejde, du også tiltænkes en primær rolle i.

  Eksempler på dine primære opgaver vil således være:

  • betjening af DFF’s bestyrelse og formandsgruppe, herunder bl.a. forberedelse af mødedagsordener og sager, ledelsesoplæg, notatskrivning og præsentationsmateriale.
  • ledelsesbetjening og løbende koordinerende opgaver, herunder monitorering og opfølgning på sekretariatets mål- og resultatplan.
  • koordinering og kvalitetssikring af forskningsfaglige rådgivningssager til Uddannelses- og Forskningsministeriet, forskningsinstitutioner, fonde mv.
  • interessenthåndtering i bred forstand, herunder forberedelse af møder med interessenter og events som f.eks. forskningskonference.

  Stillingen rummer desuden koordinering og deltagelse i større tværgående opgaver i Sekretariatet. Endvidere løses flere af Sekretariatets opgaver i et tæt samspil med andre kontorer og enheder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt departementet. Der lægges stor vægt på, at opgaver løses på basis af saglighed og dialog.

  Er du vores nye kollega?

  Uddannelsesmæssigt har du formentlig en generalistbaggrund på kandidatniveau. Derudover forestiller vi os, at du:

  • har erfaring med sagsbehandling og udarbejdelse af notater, oplæg, analyser mv.
  • arbejder selvstændigt og tager ansvar for egen opgaveløsning.
  • har et stærkt koordineringsgen, hvor samarbejde er en forudsætning for at lykkes.
  • har et godt og flydende skriftligt dansk og engelsk.
  • møder dine kolleger og opgaver med en positiv indstilling.
  • kan håndtere skiftende arbejdsopgaver og en til tider uforudsigelig hverdag.

  Det er derudover en fordel, hvis du har konkret erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation samt indsigt i tidens forskningspolitiske agenda.

  En ambitiøs og social arbejdsplads

  Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

  Arbejdsstedet er Asylgade 7, 5000 Odense C.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Johanne Thorup Dalgaard på telefonnummer 72318403 eller på e-mail jtd@ufm.dk - eller områdeleder Jakob Nedergaard Mortensen på telefonnummer 72318204 eller på e-mail janm@ufm.dk.

  Læs mere og søg stillingen via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=133046&DepartmentId=9074&MediaId=5


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software