Share this page:

Projektadministrator til ITU (København S)

 • 23 Jun 2020 00:38
  Message # 9053166
  DARMA Student (Administrator)

  Projektadministrator (post award) til Team Research Support på IT Universitetet i København (ITU)

  ITU vækster på flere områder herunder også inden for eksternt finansierede forskningsprojekter. Derfor søger vi endnu en stærk og kompetent projektadministrator, som kan supportere vores dygtige forskere, med administrativ projektledelse af danske, europæiske og udenlandske forskningsprojekter.

  Du vil blive en del af afdelingen Research & Learning Support, som består af tre teams, der i et tæt samarbejde med universitetets øvrige administrative afdelinger, supporterer ITUs direktion, institutledelser og videnskabelige medarbejdere inden for universitetets to kerneområder, forskning og uddannelse. Du vil blive en del af og referere til teamlederen for Team Research Support. Teamet består af 8 konsulenter, en studentermedhjælp og en teamleder.

  Som medarbejder i Team Research Support vil du få ansvaret for en projektportefølje, hvor du i tæt samarbejde med forskningslederen, driver og overholder bevillingsgivers krav ift. administrative deadlines, budget og korrekt anvendelse af midler. Du vil indgå i et tæt samarbejde med forskellige forskere på ITU og vil desuden have mange samarbejdsrelationer til flere af vores kolleger internt på ITU. Du vil også være ITU’s ansigt udadtil i forhold til det administrative samarbejde med bevillingsgivere således, at forskeren kan fokusere på de videnskabelige dele af de eksternt finansierede forskningsprojekter.

  Dine kerneopgaver

  • Generelt projektadministration af eksternt finansierede projekter fra kontraktindgåelse til afslutning af projektet, herunder:
  • Primær kontaktperson og sparringspartner for et antal forskere vedr. økonomien og de gældende regler og rammer for det enkelte projekt;
  • budgethåndtering og -opfølgning, herunder timeregistreringer, indtægtsopfølgning, afrapporteringer;
  • Samarbejde med bevillingsgiver og konsortium ifm. administrativ projektafrapportering, organisering af konsortiemøder samt deltagelse i disse;
  • Samarbejde med kolleger i ITU’s økonomi- og personaleafdeling

  Herudover forventes du at bidrage til udvikling af arbejdsgange, økonomi- og IT-hjælpeværktøjer i Team Research Support.

  Dine kvalifikationer

  • Du har en relevant akademisk uddannelse (f.eks. Cand.oecon., Cand.merc., Cand.merc.aud.) og du kan genkende dig selv og dine kompetencer i følgende:
  • Du har indgående kendskab til projektledelse, budgetopfølgning og økonomistyring
  • Du er proaktiv, imødekommende og udadvendt
  • Du kan bevare overblikket over en kompleks portefølje
  • Du har flair for at arbejde i detaljen
  • Du taler og skriver engelsk på højt niveau
  • Du arbejder selvstændigt og struktureret
  • Du er samarbejdsorienteret, selvstændig, og initiativrig
  • Du har stærke formidlingsevner, som gør dig i stand til at formidle komplekst stof til dine samarbejdspartnere, som har en anden faglighed end din egen
  • Du tager ansvar og følger opgaverne til dørs
  • Du har et godt kendskab til universitetssektoren
  • Du har styr på din IT-værktøjskasse, herunder erfaring med Excel på superbrugerniveau

  Vi ser gerne, at du har minimum 3-5 års erfaring, som administrativ projektleder og/eller projektkoordinator. Det er vigtigt, at du evner at balancere behovet for høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen med det grundvilkår, at du indgår i et team, hvor samarbejdet er en forudsætning for at kunne levere en professionel service. Vi lærer meget af hinanden og det er derfor vigtigt, at du har evnen og viljen til at dele din viden med dine kolleger og også selv kan drage nytte af kollegers erfaringer.

  IT-Universitetet tilbyder

  ITU tilbyder et spændende og udfordrende job i et internationalt miljø med dygtige medarbejdere og gode kollegaer. Vi har en åben og uformel omgangstone og en afvekslende hverdag.

  Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Vi har flekstid, hvilket giver gode muligheder for at få samspillet mellem arbejde og familieliv til at fungere optimalt.

  Ansættelse og aflønning

  Aflønning og øvrige ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

  Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg afhængig af dine kvalifikationer.

  Stillingen ønskes besat snarest og senest den 1. oktober 2020.

  Yderligere information

  Du er velkommen til at kontakte teamleder Henrik Engell-Hedager, tlf. 7218 5032 (mail enge@itu.dk) eller afdelingschef Lene Heglund, tlf. 51157380 (mail lhe@itu.dk) hvis du ønsker yderligere information om stillingen.

  Ansøgningsprocedure

  Du kan kun søge stillingen igennem vores e-rekrutteringssystem. Søg ved at trykke på knappen "Søg stillingen" nederst i stillingsannoncen på vores hjemmeside: http://www.itu.dk/stillinger.

  Ansøgningsfristen er den 31. juli 2020 kl. 12:00.

  Læs mere og søg via https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=119&ProjectId=181189&DepartmentId=3439&MediaId=5


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software