Share this page:

Ph.d.- og Forskningskoordinator til RUC (Roskilde)

 • 18 Jun 2020 09:34
  Message # 9044548
  DARMA Student (Administrator)

  AC-fuldmægtig - Ph.D.- og Forskningskoordinator

  Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet søger en dygtig og engageret Ph.d.-og forskningskoordinator 1. september 2020 eller snarest derefter.

  Som Ph.d.- og forskningskoordinator på Institut for Mennesker og Teknologi får du en vigtig og central placering i forhold til at bistå forskerne og institutledelsens arbejde med at udvikle og udbygge instituttets Ph.d.-skole og porteføljen af eksternt finansierede forskningsprojekter, at understøtte instituttets forskningsstrategiske udvikling og opfølgning.

  Koordinatoren skal tilvejebringe et godt overblik Ph.d.-skolens arbejdsområde, eksterne forskningsprojekter og muligheden for at styrke eksterne fonds- og samarbejdsmuligheder inden for instituttets forskningsområder.

  Koordinatoren skal ligeledes indgå i et tæt samarbejde med Ph.d.-stipendiater, fastansatte forskere og ledelse med sigte på at udvikle og styrke instituttets forskning og forskeruddannelse.

  Koordinatoren skal ligeledes indgå i det forskningsadministrative team, og understøtte igangværende forskningsprojekter – herunder samarbejdsrelationer mellem projekternes partnere og institutioner.

  Opgaverne løses i tæt samspil med institutledelsen og kolleger i instituttets sekretariat, der gensidigt bistår hinanden i opgaveløsningen vedr. såvel pre award, post award og opgaver knyttet til Ph.d.-området.

  Arbejdsopgaver og kvalifikationer

  Du får et væsentligt ansvar for udvikling og understøttelse af instituttets Ph.d.-skole og eksternt finansierede forskning – herunder:

  • Tæt samspil med forskere og ledelse
  • Understøtte ledelsen i forbindelse med planlægning, gennemførelse og rapportering fra instituttets forskningsmøder og seminarer
  • Kvalitetssikring af forskningsansøgninger
  • Juridiske og økonomiske spørgsmål knyttet til forskningsprojekter
  • Bidrag til faglig og økonomisk afrapportering af forskningsprojekter og forskningsstatistik
  • Koordinerende og administrative opgaver for igangværende forskningsprojekter – herunder projekter hvor RUC er lead partner
  • Forskningsadministrativ support
  • Samarbejde med kollegaer i instituttets forskningsadministrative team, RUC’s forskerstøttenetværk på andre institutter og i RUC-administration

  Vi lægger vægt på, at du:

  • har en relevant kandidatuddannelse
  • har indsigt i hvordan jura, økonomi, organisation og faglighed spiller sammen i det gode forskningsprojekt
  • har interesse for og gerne erfaring med fundraising
  • har flair for tal og omgang med regneark
  • er systematisk arbejdende
  • er udpræget serviceminded
  • er dynamisk og arbejder selvstændigt og kreativt
  • indgår som en naturlig del af et engageret og ambitiøst forskningsadministrativt team
  • kan indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer inden for og på tværs af organisationen
  • har en engageret og positiv indstilling, teamånd, fleksibilitet og en god portion humor
  • taler og skriver engelsk.
  • er en rigtig god kollega.

  Institut for Mennesker og Teknologi er ét af fire institutter på Roskilde Universitet. Vi har undervisning og forskning inden for hovedområderne samfundsvidenskab, humanistisk videnskab, teknologisk videnskab, naturvidenskab og folkesundhedsvidenskab – der forskningsunderstøtter instituttets 13 kandidatuddannelser, 5 masteruddannelser og allokeringen til fire bacheloruddannelser.

  Instituttet har en stor Ph.d.- skole og portefølje af eksternt finansieret forskning med støtte fra forskningsrådene, Innovationsfonden, EU-programmer, private fonde og offentlige og private organisationer.

  Instituttets Ph.d.-skole rummer fem tilknyttede programmer inden for områderne læring, innovation og arbejdsliv, hverdagslivets social psykologi, datalogi og informatik, folkesundhedsvidenskab samt teknologisk videnskab.

  En væsentlig del af instituttets Ph.d.-stipendier er helt eller delvist finansieret af eksterne bevillinger.

  Mere information

  For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt sekretariatsleder Hermod Ringgaard (+45) 4020 2720.

  Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 3. juli og evt. 7. juli.

  Ansættelsesvilkår

  Der er tale om en ansættelse på 37 timer pr. uge, med reference til sekretariatsleder Hermod Ringgaard. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation i henhold til principper i Ny løn. Der er herudover mulighed for at forhandle tillæg.

  Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

  Ansøgning

  Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

  Ansøgningen skal indeholde:

  1. Motiveret ansøgning

  2. CV

  3. Dokumentation for uddannelse

  Ansøgningsfristen er 29. juni 2020.

  Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

  Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

  Læs mere og søg via https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8949480?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindexSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software